Se alla

Grön el till ett bra pris för en bättre framtid

Grön el till ett bra pris för en bättre framtid

En stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för en god samhällsutveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Utan en stabil eltillförsel kan Sverige inte genomgå en elektrifiering av samhället och den nödvändiga klimatomställningen.

Vi värnar vår klimatsmarta energimix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Elsystemet måste fungera under årets alla årstider och under dygnets alla timmar. För klimatets-, företagens- och din vardags skull.

Problembild

Tyvärr ser det inte ut så idag. Tillgången på el är ojämnt fördelad i Sverige och i våra elprisområden. Överföringskapaciteten i stamnätet är bristfällig och elkonsumtionen i Skåne är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen. 

Det gör att företag som behöver el i södra Sverige ibland nekas anslutning till elnätet och det skapar även stora prisskillnader på el beroende på vart i landet man bor. 

I grund och botten beror dagens höga elpriser på att Sverige har stängt ned kärnkraften i södra delen av landet. Enligt energiuppgörelsen som slöts 2016 mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska all energi vara förnybar till 2040. Idag har både Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat överenskommelsen. Vi stod aldrig bakom den – vi tycker att förnybar energi är bra, men som komplement till planerbar elproduktion som går att lagra och skapar balans i elsystemet – som kärnkraft. Vi välkomnar all form av fossilfri elproduktion. 

För när vinden inte viner och solen inte skiner måste Sverige idag stödproducera eller importera energi med hjälp av kol och olja. Det är varken bra för plånboken eller klimatet.

Våra lösningar

Sverige behöver effektiva lösningar som gör det möjligt för företag och transportsektorn att elektrifieras. Privatpersoner behöver kunna betala sina elräkningar även under vintern. 

Därför vill Liberalerna Skåne bland annat: 

  • Halvera elskatten 
  • Riva upp elprisområdena
  • Använda kärnkraften! Vi välkomnar all form av fossilfri elproduktion.

Följ länken nedan för mer information om hur vi vill få till ett stabilt och klimatsmart energisystem:

Energi och elmarknad – Liberalerna