Se alla

Möjliggör för den gröna omställningen

(Vill du veta mer? Läs Våra lösningar, Problembild, Frågor & svar och Energi- & säkerhetspolitik, samt ta del av vårt räkneexmpel och vår inspelade seminarieserie på temat).

Klimatkrisen är en av samtidens största utmaningar. Vi liberaler har en i grunden optimistiskt
framtidssyn och tror på människans förmåga att lösa kriser. Det gäller även klimatkrisen. Men det
krävs aktiv handling. Den nuvarande regeringens passivitet måste bytas ut mot en offensiv politik för
att nå klimatmålen. Liberalerna är garanten för att nästa regering sätter klimatet högt på
dagordningen. Vi vill se:

 • Grön skatteväxling. Vi vill höja skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet samtidigt som
  vi vill sänka skatterna på arbete och företagande. Vi vill även ta bort skattesubventioner till
  fossila bränslen, reformera reseavdraget, höja förmånsvärdet på bilar som inte är miljöbilar
  och införa en läckagesskatt i jordbruket.
 • CCS-teknik. Liberalerna vill att Sverige ska bli världsledande på att fånga in och lagra
  koldioxid från atmosfären, så kallad CCS-teknik. IPCC har lyft fram just koldioxidlagning som
  en viktig del för att klara klimatkrisen.
 • Europeisk koldioxidskatt. En EU-gemensam skatt på koldioxid skulle vara ett kraftfullt
  verktyg för att minska utsläppen och samtidigt bana vägen för nya innovationer och grön
  teknik.
Ett fossilfritt och stabilt energisystem

Den som tar klimatkrisen på allvar måste ha trovärdiga svar på hur tillgången till fossilfri el ska säkras.
Sverige hade en gång i tiden ett av världens mest stabila och klimatsmarta elsystem med
vattenkraften i norr och kärnkraften i söder. Att i förtid stänga ner fungerande kärnkraft utan att
ersätta den med något annat skulle visa sig ha ett högt pris. Nu slår elkrisen stenhårt mot såväl
näringsliv som vanliga hushåll som får svårt att betala räkningarna. Allra värst är det i Skåne.
Elkonsumtionen är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen och staten har stora
problem att leverera den mängd el som behövs.

Regeringens energipolitik är både klimatfientlig och Skånefientlig. För att lösa elkrisen vill Liberalerna
ta bort förbudet att återstarta stängda kärnkraftsreaktorer, vilket skulle ge oss möjlighet att starta
Ringhals 1. Vi vill också riva upp elprisområdena som gör att elen ofta är flera gånger så dyr i Skåne
som i norra Sverige.

Vi accepterar inte fler försämringar i vårt elsystem. Regeringen och den bristande energipolitiken måste
bytas ut.

Problembild

Tillgången på el är ojämnt fördelad i Sverige och i våra elprisområden. Överföringskapaciteten i stamnätet är bristfällig och elkonsumtionen i Skåne är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen. 

Det gör att företag som behöver el i södra Sverige ibland nekas anslutning till elnätet och det skapar även stora prisskillnader på el beroende på vart i landet man bor. 

I grund och botten beror dagens höga elpriser på att Sverige har stängt ned kärnkraften i södra delen av landet. Enligt energiuppgörelsen som slöts 2016 mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska all energi vara förnybar till 2040. Idag har både Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat överenskommelsen. Vi stod aldrig bakom den – vi tycker att förnybar energi är bra, men som komplement till planerbar elproduktion som går att lagra och skapar balans i elsystemet – som kärnkraft. Vi välkomnar all form av fossilfri elproduktion.

För när vinden inte viner och solen inte skiner måste Sverige idag stödproducera eller importera energi med hjälp av kol och olja. Det är varken bra för plånboken eller klimatet.

HUR HAMNADE VI HÄR? I klippen nedan hjälper vi dig att förstå bakgrunden till Sveriges elkris.

Våra lösningar

Sverige behöver effektiva lösningar som gör det möjligt för företag och transportsektorn att elektrifieras. Privatpersoner behöver kunna betala sina elräkningar även under vintern. 

Därför vill Liberalerna Skåne bland annat: 

 • Halvera elskatten 
 • Riva upp elprisområdena
 • Använda kärnkraften! Vi välkomnar all form av fossilfri elproduktion.

Se Liberalerna Skånes särskilda uttalande med anledning av elkrisen (från oktober 2021)

Följ länken nedan för mer information om hur vi vill få till ett stabilt och klimatsmart energisystem:

Energi och elmarknad – Liberalerna