Se alla

Energi & klimat

Växla upp den gröna omställningen

Skåne ska vara ett grönt skyltfönster mot omvärlden.

Vår region ligger redan långt framme i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Men för att nå ännu längre krävs fler liberala reformer och att regeringens bristfälliga energipolitik byts ut.

Avskaffa elprisområdena

I praktiken har indelningen i fyra elprisområden blivit en straffskatt för sydsvenska elkonsumenter. Det är inte rimligt att man får betala flera gånger mer för elen i Skåne än i Norrland. För att vi ska ha samma och rättvisa elpriser i hela landet måste vi avskaffa elprisområdena.

Mer kärnkraft

Den som tar klimatkrisen på allvar måste ha trovärdiga svar på hur tillgången till fossilfri el ska säkras. Sverige hade en gång i tiden ett av världens mest stabila och klimatsmarta elsystem med vattenkraften i norr och kärnkraften i söder. I Barsebäck i Kävlinge kommun fanns från 1970-talet två välfungerande kärnkraftreaktorer som stängdes ned i av politiska beslut 1999 respektive 2005. Skåne gick därmed miste om pålitlig och fossilfri energiproduktion. Staten har sedan dess också misslyckats med att föra över el från landets norra delar. Socialdemokraternas energipolitik är både klimatfientlig och Skånefientlig. Att förtidspensionera reaktorerna i Barsebäck, utan att ha rimliga alternativ för att klara energibehovet, var oansvarigt. Och den nuvarande regeringen har helt vänt Skåne ryggen när våra energipriser skenat och företag inte kunnat få den el de behöver för att växa.

Enligt energiuppgörelsen som slöts 2016 mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska all energi vara förnybar till 2040. Idag har både Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat överenskommelsen. Liberalerna stod aldrig bakom den – vi tycker att förnybar energi är bra, men som komplement till planerbar elproduktion. För när vinden inte viner och solen inte skiner måste Sverige idag stödproducera eller importera energi med hjälp av kol och olja. Det är varken bra för plånboken eller klimatet.

Liberalerna ta bort förbudet att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Det är en förutsättning för att få mer kärnkraft i Sverige, inte minst i Skåne där behoven är som störst.

Vill du veta mer om vad som har hänt med Sveriges elsystem? Lyssna på vår seminarieserie om svensk elförsörjning!

Elektrifiera mera

Sverige behöver effektiva lösningar som gör det möjligt för företag och transportsektorn att elektrifieras. Privatpersoner behöver kunna betala sina elräkningar även under vintern. Därför vill Liberalerna halvera elskatten och riva upp elprisområdena som gör att skåningar betalar flera gånger mer för sin el jämfört med personer i norra landet.

 

Klimatförändringarna ska stoppas

Vi liberaler har en i grunden optimistiskt framtidssyn och tror på människans förmåga att lösa kriser. Vi ser hur ny grön teknik gör att företag efter företag kan fasa ut de fossila bränslena. Innovation, entreprenörskap och frihandel är de mest kraftfulla verktygen för förändring vi känner. Den historiska erfarenheten av att hantera miljöproblem visar att omställningen bara lyckas om den görs i en ekonomi som växer.

Liberalernas klimatpolitik innebär att koldioxidutsläppen ska elimineras, metan- och lustgasutsläppen minska kraftigt och stora mängder CO2 fångas in och lagras.

CCS-teknik. Att fånga in och lagra koldioxid från atmosfären, så kallad CCS-teknik, är avgörande för att klara klimatkrisen. Koldioxid försvinner från atmosfären och klimatförändringarna dämpas. Liberalerna har målet att Sverige 2030 ska fånga in 10 miljoner ton CO2, för 2035 är målet 20 miljoner ton.

Klimatsmart byggande. Liberalerna vill att minst hälften av den betong som används inom Region Skånes kommande byggnader ska vara så kallad slaggbetong. Det kan minska klimatavtrycket med upp till 50 procent.

Återbruk av byggmaterial. För att uppnå de miljömål som är avgörande för vår framtid måste vi återbruka mer. Liberalerna vill att Region Skåne arbetar aktivt för att återbruka byggmaterial i de fastigheter regionen ansvarar för. Genom att låta exempelvis innerdörrar och fönster från en gammal byggnad få nytt liv när en ny fastighet ska byggas stärker vi den cirkulära ekonomin och reducerar regionens klimatavtryck.

Bättre cykelleder. I Skåne ska det vara enkelt att välja cykeln. Därför måste vi rusta upp och bygga ut våra skånska cykelleder.