Se alla

Sjukvård

Liberalerna står för en hälso- och sjukvårdspolitik som sätter individens behov i centrum och där det
förebyggande hälsoarbetet har en central plats. Vi tror att patienter stärks av möjligheten att välja
och att själva vara delaktiga. Vårdval inom väl avvägda områden ger kortare köer och ökat
patientinflytande. Anställda stärks av att själva kunna välja mellan flera arbetsgivare och få goda
chanser att utvecklas.

Fortsätt stärka vårdcentralerna

Att stärka vårdcentralernas roll som den första vägen in till vården ser vi liberaler som en viktig
frihetsreform för att föra vården närmare skåningarna och främja trygghet och kontinuitet för
skånska patienter. Liberalerna har sedan länge verkat för att primärvårdens andel av de totala
sjukvårdsresurserna ska öka. Under den senaste mandatperioden har vi varit med och sett till att
primärvårdens resurser ökat med en miljard kronor. Men vi vill mer. Vårt mål är att vårdcentralerna
ska få 25 procent av den totala sjukvårdsbudgeten, precis som i våra grannländer Danmark och
Norge.

 

Medarbetarna är sjukvårdens viktigaste resurs.

Gör bristyrken till drömjobb

Den skånska sjukvårdens absolut viktigaste resurs är medarbetarna. Inte minst under pandemin har
sjukvårdspersonalen visat en otrolig förmåga att anpassa sig till en ny svår verklighet och ett
enastående engagemang för att vårda svårt sjuka covidpatienter. Liberalerna vill satsa på
medarbetarna för att både locka fler att söka sig till skånsk sjukvård och få fler att stanna kvar. Vi vill:
Upprätta tydliga karriärmöjligheter inom vården.

  • Stärk möjligheterna att påverka sitt eget schema inom vården.
  • Höj ersättningen för arbete vid obekväma arbetstider.
  • Avsätt dedikerad fortbildnings- och forskningstid inom sjukvården.
  • Erbjud betald specialistutbildning till bristyrken.
  • Använd kompetensen rätt.

Liberalerna vill att alla som arbetar inom den skånska sjukvården ska syssla med arbetsuppgifter som
tar tillvara just deras kompetens på bästa sätt. Idag utför sjukvårdspersonal så som läkare,
sjuksköterskor och undersköterskor uppgifter som icke-sjukvårdsutbildad personal skulle kunna göra
minst lika bra. Det kan exempelvis röra sig om städning, att leta efter vårdplatser eller att servera
mat till patienter. Liberalerna har under mandatperioden tagit initiativ till ett pilotprojekt på
Lasarettet i Ystad där medarbetare från regionens serviceförvaltning tagit över en del av de sysslor
som sjuksköterskor och undersköterskor tidigare hade. Resultatet har varit mycket gott och nu vill vi
att fler sjukhus följer efter.