Se alla

Trygghet

Utan trygghet, ingen frihet

Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda. Verklig frihet kräver trygghet. Det ska vara tryggt att leva i Skåne.

Den grova brottsligheten är regeringens största misslyckande. Ingen uppgift är viktigare för staten än
att skydda sina medborgare från brott. Att Sverige sticker ut som ett land där utvecklingen går åt fel
håll, bland annat när det gäller det dödliga skjutvåldet, är därför mycket allvarligt. Sverige behöver en
ny regering som på allvar tar itu med problemen. I grunden är det en frihetsfråga. Människors liv och
livschanser krossas av grova brott. Det drabbar dessutom redan utsatta människor allra mest.
Samtidigt som vi skärper straffen och stärker polisen behövs ett förebyggande arbete. Utvecklingen
vänds inte av en enskild aktör. Hela samhället måste agera för att återta kontrollen över områden
som gängen kontrollerar och lagföra dem som begår brott. Liberalerna vill:

 • Skärpa straffen för livsstilskriminella och avskaffa dagens mängdrabatt. Det behövs skärpta
  straff för alla slags brott som är kopplade till kriminella uppgörelser och kriminella nätverk.
  Dagens så kallade mängdrabatt, för den som döms för flera brott, måste avskaffas och
  ersättas av ett nytt system för att beräkna påföljden.
 • Ge högre lön till lärare som arbetar på skolor i utsatta områden. Arbete på en socialt utsatt
  skola ska ge högre lön och vara meriterande inför tillsättandet av karriärtjänster. Det är dock
  inte bara lönen som spelar roll, arbetsmiljön behöver också förbättras. Det behövs både
  socionomer och familjebehandlare, men även poliser, som stöttar och ser elever i riskzonen.
 • Öka informationsutbytet mellan polisen och socialtjänsten. Vi vill att huvudregeln blir att
  polis och socialtjänst ska kunna lämna ut uppgifter om unga till varandra
 • Stärka socialtjänstens befogenheter. Socialtjänsten ska kunna sätta in obligatoriska åtgärder
  på ett helt annat sätt än i dag. Fler tidiga och tvingande insatser på hemmaplan är absolut
  nödvändigt för att rädda ungas framtid och därmed också förebygga brott. Det kan handla
  om krav på att delta i behandlingsprogram eller att lämna drogtester.