Se alla

Kollektivtrafik

För en enklare pendling och vardag

Väl fungerande kommunikationer är en grundläggande förutsättning för individens frihet och för att hela Skåne ska leva. Järnvä­gar och vägar behöver rustas upp och kollek­tivtrafiken måste fungera ännu bättre än idag.

Liberalerna vill:

  • Prioritera vardagspendlingen framför höghastighetståg. Vi säger nej till att bygga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö/Göteborg.
  • Införa flexibel kollektivtrafik där turtätheten är som lägst. Kollektivtrafiken behöver i högre utsträckning anpassa sig efter resenä­rerna, istället för tvärtom.
  • Öka busstätheten. Det ska vara enkelt att åka kollektivt. Därför vill Liberalerna öka busstätheten i hela Skåne.
  • Införa rättvisa priser. Idag är det inte antalet kilometer som avgör priset på din biljett hos Skånetrafiken, utan zonindelningen. Vi vill göra om zonindelningen för rättvisare priser åt alla som åker kollektivt.
  • Bygga ut E6:an. Liberalerna vill att E6:an byggs ut till sexfilig motorväg i Skåne, från Trelleborg via Malmö till Helsingborg.
  • Verka för en ny fast förbindelse över Öresund. En ny förbindelse över Öresund är nödvändig för att lätta på trycket på Öresundsbron som snabbt närmar sig sitt kapacitetstak.