Se alla

Socialutskottets ja till gårdsförsäljning öppnar upp för Skåne som försöksregion

Torsdag 12 april 2018

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLiberalernaSkane%2Fvideos%2F1987351334610348%2F&show_text=0&width=476

Idag har Socialutskottet i Riksdagen behandlat motioner om gårdsförsäljning av vin och öl. Efter Socialutskottets sammanträde står det klart att en majoritet av ledamöterna är positiva till gårdsförsäljning av öl och vin, så länge det inte äventyrar det svenska detaljhandelsmonopolet.

-Det är mycket glädjande att Socialutskottet har ställt sig positiva till gårdsförsäljning. Det har jag arbetat för länge och jag vet att det kommer att välkomnas av de skånska vinodlarna och turistnäringen, säger riksdagsledamot Tina Acketoft (L).

På initiativ av Liberalerna, har Region Skåne skickat in en ansökan till regeringen om att bli försöksregion för gårdsförsäljning av vin och öl. Stödet för gårdsförsäljning i Skåne är starkt bland vinodlare, bryggare och allmänheten. Intresset för att odla vin har växt kraftigt de senaste åren och idag odlas och tillverkas merparten av svenskt vin i Skåne, där sammanlagt drygt 40 gårdar ägnar sig åt småskalig vinodling. Därtill kommer ett stadigt antal växande mikrobryggerier.

-Ett bra sätt att testa hur gårdsförsäljning ställer sig mot det svenska alkoholmonopolet är just att införa det på försök, som vi nu har ansökt om i Skåne, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

Gårdsförsäljningsfrågan kommer nu att gå vidare till Riksdagen för beslut den 26 april.

För mer information kontakta:

Tina Acketoft (L), riksdagsledamot:

Tel: 070-24 72 904

Gilbert Tribo (L) gruppledare i Region Skåne

Tel: 076-88 70 307