Se alla

Rädda de sydsvenska stränderna

Måndag 9 april 2018

I dag träffas representanter från Skånes ​kust​kommuner för att diskutera hur man tillsammans kan ta sig an problemet med stranderosion. Att havet äter upp allt mer av Skånes stränder har blivit ett omfattande problem som riskerar att helt förändra vår kustlinje. I Löderup utanför Ystad har 200 meter av stranden försvunnit under bara några decennier.

 

Nu riskerar även andra orter att gå samma utveckling till mötes. Redan nu pekas fyra skånska orter ut som särskilt utsatta: Viken, Barsebäck, Skanör och Ystad. Enligt SMHI kommer fler orter och kuststräckor sannolikt att drabbas framöver. En hårdare väderlek i kombination med högre vattennivåer gör att ett ökande antal kustkommuner hamnar i riskzonen. Viktiga naturvärden liksom turistintressen och rekreationsområden är därmed hotade; från Åhus Äspet, via sydkustens stränder till Falsterbonäsets och Ängelholms klitter. För fastighetsägare kan erosionen innebära en personlig tragedi. Om inget görs kan hus och hem inom några år tas av havet. Det råder ingen tvekan om att läget är allvarligt. Åtgärder behöver sättas in och det brådskar.

 

Liberalerna har under en längre tid varit pådrivande för att staten ska ta ett utökat ansvar för Skånes stränder. Det är förvisso Skånekusten som är drabbad, men vi anser att stranderosionen måste ses som ett nationellt problem. Kustkommunerna ensamma kan inte förväntas stå för kostnaderna för att bevara och skydda stränderna.

 

I Ystad har man med framgång arbetat med strandfodring. Man fyller då på stränderna med sand hämtad längre ut till havs. Detta har gjort stor skillnad. Strandpåfyllningen har gjort att stranden vid Ystad Saltsjöbad finns kvar. En liknande metod hade kunnat användas på andra orter i Skåne. Ska det bli verklighet krävs samordning och ökade resurser till kustkommunerna.

 

LÄS MER: Hotet från havet mot svenska stränderna 

 

Det krävs​​ nämligen stora resurser att fylla på stränderna med sand hämtad ute i havet. Detta är resurser många skånska kommuner i dagsläget inte har. Även kunskaperna vad gäller åtgärder som kan påverka bottenförhållanden och materialtransport i samband med strandfodring är begränsade. På detta område behövs mer forskning och kunskapsspridning till kommunerna.

 

På riksnivå föreslog Liberalerna i 2018 års budget att det nationella arbetet mot stranderosion skulle stärkas. 20 miljoner öronmärktes för detta. En myndighet skulle få i uppdrag att samordna och leda, men också finansiellt stödja, arbetet mot stranderosion. Idag har Statens geotekniska institut i uppgift att samordna olika myndigheters arbete mot stranderosion. Det ​ä​r ett arbete som m​å​ste st​ä​rkas. En m​ö​jlighet​ är att ge uppdraget till Havsmyndigheten, Hav. Andra alternativ som b​ö​r pr​ö​vas ​ä​r att ge l​ä​nsstyrelsen i Skå​ne i uppdrag att samordna insatserna f​ö​r att motverka stranderosionen.

 

På regional nivå har ​Liberalerna tillsammans med övriga företrädare för ​alliansen i den regionala utvecklingsnämnden tagit initiativ till att Region Skåne ska vara en samlande kraft när det gäller att motverka stranderosion. Detta är mycket bra. Det behövs en bred politisk uppslutning om vi ska kunna få långsiktigt hållbara lösningar för våra kuster på plats.

 

Att en rad företrädare för Skånes kustkommuner i dag träffas för att diskutera framtiden för Skånes stränder är därmed ett steg i rätt riktning. Fler, inte minst inom politiken, behöver uppmärksammas på att stora värden är akut hotade. Görs inget snart kommer konsekvenserna för Skånes stränder att bli märkbara och negativa. Skador har redan skett och stora värden är akut hotade.

 

Vad som behövs ​framöver ​är en offensiv nationell strategi och en tydlig handlingsplan. För att rädda de sydsvenska stränderna behövs en aktiv kustpolitik som bygger på forskning och kunskap och på samverkan mellan de berörda kommunerna liksom med statliga aktörer. Skåne, och Sverige, måste ta sig an hoten mot de skånska stränderna med en blandning av krisinsikt, framtidstro och realism. Och med konkreta åtgärder.

 

Christer Nylander (L)

Gruppledare i riksdagen och riksdagsledamot från Kristianstad

 

Louise Eklund (L)

Riksdagskandidat från Malmö

 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLiberalerna.Kristianstad%2Fvideos%2F1662711623776873%2F&show_text=0&width=560