Se alla

Kriminalitet ska aldrig accepteras

Måndag 22 augusti 2022

De senaste dagarna har Skånska Dagbladet rapporterat om oroligheter och växande otrygghet vid Stora Torg i Eslöv. Det handlar bland annat om öppen handel med kokain och om ungdomsgäng som uppträder hotfullt. Tyvärr är det som händer i Eslöv inte unikt. På många platser runt om i Skåne och övriga Sverige växer otryggheten och kriminaliteten kryper allt längre ner i åldrarna.  Sverige har i dag uppemot 10 000 gängkriminella och var sjunde är under 18 år.

Vårt land ligger i toppen i Europa vad gäller skjutningar med dödlig utgång. Att döda en medmänniska är slutstationen på en brottslig bana som vanligtvis börjar med små förseelser som samhället sedan låter eskalera. Därför är det viktigt att agera tidigt och tydligt, både med förebyggande och med brottsbekämpande åtgärder.

Låt mig nämna några punkter som är viktiga för att vända utvecklingen.

  1. Skolan. Den som klarar skolan blir sällan gängkriminell. Under Socialdemokraternas tid vid makten har skolresultaten försämrats samtidigt som stödundervisningen minskat. Liberalerna vill återupprätta kunskapsskolan och att staten möjliggör för kommuner och friskolor att anställa 1 000 nya speciallärare.
  2. Bryt brottsbanan i tid. Liberalerna vill se nationella hembesöksprogram från socialtjänsten för nyblivna förstagångsföräldrar i utsatta områden, att socialtjänsten ska kunna göra fler insatser för familjer obligatoriska och att betydligt fler barn som fostras in i kriminalitet eller själva begår grova brott ska kunna omhändertas.
  3. Öka informationsutbytet mellan polisen och socialtjänsten. Vi vill att huvudregeln blir att polis och socialtjänst ska kunna lämna ut uppgifter om unga till varandra
  4. Skärp straffen. Vi vill avskaffa dagens mängdrabatt på brott och skärpa straffen för bland annat vapenbrott.
  5. Fler poliser och ordningsvakter. Det behövs fler synliga poliser. I väntan på det kan kommunala ordningsvakter vara en bra lösning för att skapa trygghet på gator och torg.

Vi ska aldrig acceptera kriminalitet sprider sig och att otryggheten växer i svenska städer. Socialdemokraterna har tappat greppet. Det behövs ett liberalt maktskifte för bättre integration och mer trygghet.

Mauricio Rojas

Riksdagskandidat (L)