Se alla

Integration

Gör Sverige till möjligheternas land

Invandringen har berikat Sverige i många århundraden. Sverige ska fortsätta att vara ett öppet land
och nyanlända ska ha en ärlig chans att komma in i samhället. Liberalerna står för en
integrationspolitik som både ställer krav och skapar förutsättningar för att den som flytt till Sverige
ska lära sig svenska och få ett jobb.

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Nya svenskar
ska inte hamna i trångbodda förorter präglade av kriminalitet och låga skolresultat. Där
utanförskapet är som störst är det inte sällan kriminella gäng och klaner som styr det offentliga
rummet. Så kan det inte fortsätta. Liberalerna går därför till val på ett ambitiöst reformprogram
– Förortslyftet – med målet att Sverige inte ha några utsatta områden 2030. Förortslyftet kommer att
stärka tryggheten, möjligheterna och friheten för över en halv miljon människor. Liberalerna har en
samlad plan med tre grundstenar. En skola som fungerar för alla, ett starkare rättsväsende och en
social brottsförebyggande politik.

Vi ska inte vara ett tudelat land med en del av befolkningen som lever med färre livschanser.

Sverige ska vara möjligheternas land.