Se alla

Integration

Möjligheternas Skåne för alla

Invandringen har berikat Skåne och Sverige i många århundraden.

Vi liberaler vill att Sverige ska fortsätta att vara ett öppet land och att nyanlända ska ha en ärlig chans att komma in i samhället. Liberalerna står för en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter.

Språket är nyckeln

Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Den kvinna som kan svenska ökar sina chanser att få jobb och egen lön istället för att isoleras i hemmet. Språket ökar friheten både i förhållande till samhället och sin partner. Vi vill att svenska språket ska gå som en röd tråd från första dagen i Sverige till medborgarskapet. Svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ska ges redan under asyltiden. Liberalerna vill också införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända. För medborgarskap vill Liberalerna införa språkkrav. Ett språkkrav stärker medborgarskapets status och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle ska alla kunna kommunicera med varandra.

Inga utsatta områden år 2030

Alla ska ha samma möjligheter i livet. Då kan vi inte ha områden i Skåne där människors vardag och livschanser begränsas på det sätt som de gör i vissa förorter, bland annat i Rosengård i Malmö och Gamlegården i Kristianstad.

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Nya svenskar ska inte hamna i trångbodda förorter präglade av kriminalitet och låga skolresultat. Där utanförskapet är som störst är det inte sällan kriminella gäng och klaner som styr det offentliga rummet.

Liberalerna har därför tagit fram ett ambitiöst reformprogram – Förortslyftet – med målet att Sverige inte ha några utsatta områden 2030. Förortslyftet kommer att stärka tryggheten, möjligheterna och friheten för över en halv miljon människor. Liberalerna har en samlad plan med tre grundstenar. En skola som fungerar för alla, ett starkare rättsväsende och en social brottsförebyggande politik. Det är kärnan i Förortslyftet.