Se alla

Försvars- och säkerhetspolitik

Frihet måste försvaras

Rysslands invasion av Ukraina visade tydligt att demokrati och frihet aldrig kan tas för givet. Kampen
för frihet har därför aldrig varit viktigare. När omvärlden är osäker måste försvaret stärkas rejält.
Sverige måste kraftigt öka sin försvarsförmåga och etablera fler krigsförband runt om i landet. Inget
europeiskt land kan utgöra ett säkerhetsvakuum med otillräckliga investeringar i sitt försvar.
Liberalerna vill att upprustningen av det svenska försvaret skyndas på. Redan 2024 bör Sverige
uppfylla Natos krav på två procent av BNP till försvarsändamål. Ett sådant tillskott skulle tydligt
signalera beslutsamhet om vårt lands försvarsambitioner.

Kriget i östra Europa visar också vad som är skillnaden mellan att tillhöra en försvarsallians och att stå
utanför. I dag skapas säkerhet i allianser, inte i allianslöshet. Vår säkerhet beror på våra grannar och
på säkerheten inom hela det euroatlantiska området. Sverige varken bör eller kan isolera sig från
omvärlden. Redan för 20 år sedan krävde Liberalerna, som första svenska riksdagsparti, att Sverige
skulle ansluta sig till försvarsalliansen Nato.

Historien gav oss rätt. Ensam är inte stark. Sverige hör hemma i Nato.