Se alla

Försvars- och säkerhetspolitik

Friheten är värd att försvara

Rysslands invasion av Ukraina har tydligt visat att demokrati och frihet aldrig kan tas för givet. Kampen för frihet har därför aldrig varit viktigare.

Liberalerna vill att upprustningen av det svenska försvaret skyndas på och att Sverige redan år 2024 ska uppfylla Natos krav på två procent av BNP till försvarsändamål.

Nytt regemente i Skåne

Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning inleddes en omfattande nedrustning av det svenska försvaret. Bland annat lades Kristianstads båda regementen P6 och A3 ned. Nedrustningen gick för och Liberalerna har länge krävt att försvaret byggs ut. Som ett led i att stärka den svenska försvarsförmågan bör ett nytt regemente etableras i Rinkaby i Kristianstad kommun. Skåne behöver ett nytt regemente och i Rinkaby finns goda förutsättningar. Ett nytt skånskt regemente skulle stärka försvaret av södra Sverige.

Frihet i gemenskap

Kriget i östra Europa visar vad som är skillnaden mellan att tillhöra en försvarsallians och att stå utanför. I dag skapas säkerhet i allianser, inte i allianslöshet. Vår säkerhet beror på våra grannar och på säkerheten inom hela det euroatlantiska området. Sverige varken bör eller kan isolera sig från omvärlden. Redan för 20 år sedan krävde Liberalerna, som första svenska riksdagsparti, att Sverige skulle ansluta sig till försvarsalliansen Nato. Att ett svenskt Natomedlemskap nu blir verklighet är något som vi liberaler är mycket glada över. Ensam är inte stark.

Stärk civilförsvaret

Liberalerna vill att det civila försvaret byggs upp så att vi klarar kriser och krig. Till det krävs personal och därför vill vi återinföra civilplikten. Vill se en satsning på nationell försörjnings- och krisberedskap och en ökad kapacitet att klara produktionen av vissa viktiga varor i landet. Det behövs även återupprättade beredskapslager och tydliga inköpssystem för en bättre krisberedskap.