Se alla

Arbetslinjen

Det ska löna sig att jobba

Liberalerna vill att fler människor ska ha ett jobb att gå till och få uppleva tryggheten och friheten som det innebär att tjäna egna pengar.

I svensk politik ställs två linjer mot varandra, en borgerlig arbetslinje mot en socialdemokratisk bidragslinje. En politik för fler i jobb, mot en politik för mer av samma som i dag. Medan Socialdemokraterna och den övriga politiska vänstern tittar bort vill vi liberaler på allvar göra något för att minska utanförskapet. Att fastna i passivitet och bidragsberoende är förödande för den enskilde och skapar spänningar i samhället. Risken är också stor att bidragsberoendet i arv. Ett barn vars föräldrar inte arbetar lär sig aldrig göra kopplingen mellan att gå till jobbet och att kunna betala hyran. Det behövs fler vuxna förebilder som visar varje ny generation att egen försörjning är möjlig.

Motkrav för försörjningsstöd

Den som får försörjningsstöd måste också få stöd att återigen kunna försörja sig själv. Vi vill därför att motprestation för försörjningsstöd ska bli obligatoriskt i alla kommuner. Det kan handla om ett aktivitetskrav på arbetsföra människor med försörjningsstöd, att genomföra praktik eller att man som arbetssökande ska söka arbete utanför kommungränsen. Tanken att kräva motprestation för försörjningsstöd har länge mött hård kritik från den politiska vänstern. Det är märkligt. Att inte ställa krav och att inte ha förväntningar är ett uttryck för en djup misstro mot människors vilja och förmåga.

Inför ett bidragstak

Idag lönar det sig inte alltid att arbeta istället för att leva på bidrag, det är orimligt. När människor möts av system där det inte lönar sig att ta ett deltidsjobb sänds budskapet att det inte spelar någon roll om du försörjer dig själv eller får bidrag. Ett bidragstak, där summan av bidragen som regel är lägre än lönen från arbete, bör därför införas i syfte att undvika att utbetalningar staplas på varandra inom ett hushåll.

Politiken ska ha ett egenförsörjningsmål

Liberalerna vill att en den borgerliga regeringen ska styra politiken efter ett nytt egenförsörjningsmål och ge SCB i uppdrag att kontinuerligt ta fram data över hur stor andel av befolkningen som försörjer sig själva i olika demografiska grupper. Särskilt viktigt är det att det tas fram arbetslöshetsstatistik och egenförsörjningsdata för de utsatta områdena. För att vända utvecklingen i de utsatta områdena måste fler människor försörja sig själva.