Se alla

Återinför testning och lättnader i kraven på läkarintyg

Torsdag 5 januari 2023

Spridningen av luftvägsvirus fortsätter att öka i snabb takt. Covid-19 står för en stor del av smittspridningen och ökningen ses i alla åldersgrupper. När både patienter och personal i vården är sjuka samtidigt blir läget för hälso- och sjukvården ansträngt. Samtidigt ökar nu antalet patienter som kommer till de skånska vårdcentralerna för att få sjukintyg.

Liberalerna i Region Skåne anser att det behövs ett nationellt helhetsgrepp kring covid-19.

– Covid-19 påverkar fortfarande vården och läget är ansträngt. När nu fler och fler blir sjuka behöver vi börja testa igen, menar Gilbert Tribo (L), regionråd och förste vice ordförande i regionstyrelsen

– Det är hög tid att undersöka behovet på nationell nivå av en ändring av de nationella riktlinjerna för testning så att alla regioner kan ge en tydligare bild över smittspridningen och på så sätt säkra en god beredskap, fortsätter Gilbert Tribo (L).

Liberalerna i Region Skåne anser också att Försäkringskassan behöver agera proaktivt. Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg och ansvarig minister Jakob Forssmed har i ett öppet brev uppmanats att återigen avskaffa kraven på läkarintyg före dag 21 i syfte att avlasta vården.

– Till vårdcentralen ska man vända sig när man är i behov av vård. Att snuviga barn och vuxna kommer till vårdcentralerna bara för ett intyg borde undvikas eftersom de utsätter andra för smittrisk i onödan, säger Lisa Flinth (L), ordförande i Region Skånes Primärvårdsnämnd

Under covid-19-pandemin valde Försäkringskassan att avskaffa kraven på läkarintyg före dag 21 i syfte att avlasta vården. Ett klokt beslut som gav allmänläkarna det andrum de behövde. Försäkringskassan kan göra stor skillnad genom att skyndsamt återinföra lättnaderna kring krav på sjukintyg.

– Nu kommer fler och fler skåningar till vårdcentralerna för att få läkarintyg. Läkarna behöver få fokusera på att behandla det ökande antalet sjuka, att slippa skriva intyg skulle frigöra tid för att vård, avslutar Lisa Flinth (L).

För mer information kontakta

Gilbert Tribo
Regionråd och förste vice ordförande i regionstyrelsen

Telefon: 076 887 03 07

Lisa Flinth
Ordförande i Region Skånes Primärvårdsnämnd

Telefon: 0733 47 41 03

 

Du kan läsa det öppna brevet till ministern här.