Se alla

Trafikverkets planerade gränskontroller vid Öresundsbron är förödande för Öresundssamarbetet

Fredag 20 januari 2023

Trafikverket har på eget bevåg inlett en undersökning för att etablera en permanent gränskontroll vid Öresundsbron. Bakgrunden är en tolkning av Tidöavtalet som menar att gränskontrollerna ska skärpas. Samtidigt går Trafikverkets utredning om fasta gränskontroller emot andra skrivelser i Tidöavtalet om kompetensförsörjning och stärkta förutsättningar för företag.

Det är helt omotiverat och ett slöseri med både offentliga resurser och pendlarnas tid att permanenta gränskontrollerna på det här sättet. ID-kontrollerna har tidigare lett till långa köer på perrongerna, inställda tåg, frustrerade passagerare och förlängda restider. Att införa striktare gränskontroller försvagar dessutom vårt samarbete över sundet och därmed också vår Öresundsregion. En starkare och mer integrerad Öresundsregion kräver mer samarbete, inte mindre, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen Malmö.

Arbetslöshetssiffrorna är på väg uppåt igen. Det är ungdomar, invandrare och särskilt utlandsfödda kvinnor som drabbas först och hårdast. I Danmark är arbetslösheten strax över 3%, att inte kunna ta del av de möjligheter som finns på andra sidan sundet är bekymmersamt. Samtidigt skriker många verksamheter efter kompetens på båda sidorna om Öresund. Att nu trafikverket gör denna tolkning, har vi svårt att se att regeringen med den offensiva arbetsmarknadspolitik som drivs, ställer sig positiv till, säger Camilla Mårtensen (L), Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Gränshinder försvårar en integrerad och konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion vilket leder till försämrade förutsättningar för områdets utveckling och innovation. Vi är inte i en situation där gränshinder kan försvaras utifrån varför de en gång infördes. Öresundsregionen skapar mer än en fjärdedel av Sverige och Danmarks samlade BNP och möjligheten att pendla över gränserna ska inte begränsas.

Trafikverket ska inte otvunget tolka tidöavtalet så att medborgarna och i synnerhet pendlarna hamnar i kläm. Gränskontroller riskerar att permanenta segregationen i Öresund. En fast kontrollplats skulle inte bara riskera tågförseningar och minska kapaciteten över bron, det skulle försvåra vardagen för otroligt många skåningar som arbetspendlar över bron, säger Olle Schmidt (L), ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden i Region Skåne.

För mer information kontakta

Roko Kursar, via Matilda Klefström pressekreterare i Malmö (L), 0734-16 64 97

Camilla Mårtensen, 0764-964764

Olle Schmidt, 0705-341064