Om Louise

Född 1979. Uppvuxen på skånska sydkusten men bor nu i Malmö. Har jobbat i huvudsak med miljö- och klimatfrågor sedan jag började engagera mig politiskt. Älskar grön infrastruktur! De frågor som jag mest ser fram emot att ta mig an i min roll som Regionråd är att driva på för att Skåne ska ligga i framkant vad gäller ny grön teknik och innovativa lösningar för infrastrukturen. Att vi ska få bättre vägar och fler cykelleder i Skåne. Och att vi får fler förbindelser över Öresund.