Se alla

Strömavbrott och elbrist i Skåne

Sydsveriges energiförsörjning är körd i botten.

Sverige mår inte bra. Häromdagen kom beskedet att landet har fått svåra hjärtproblem – Svenska Kraftnät planerar för kontrollerade strömavbrott.

Världsbanken säger att tillgången på energi är hjärtat av samhällsutvecklingen. Därför arbetar de aktivt med att hjälpa utvecklingsländer att få till en god energiförsörjning som är billig, hållbar och stabil.

Sydafrikas befolkning har i över tio år försökt anpassa sin vardag och sin verksamhet efter så kallade load sheddings. Alltså planerade strömavbrott. I Pretoria brukar det handla om ett par timmar varannan eller var tredje vecka. Vissa perioder oftare.

Trafikljus slutar fungera, det går inte att varken ladda mobilen, laga middag eller föna kunders hår på frisörsalongen. Kylar och frysar i matbutiker riskerar att slås av, transporter stå still och kommunikation att avbrytas. Därför är det inte ovanligt att hushåll och företag själva skaffar sig egna bensingeneratorer. För att få dagen att gå runt och skydda sin verksamhet. Andra får klara sig med gasolkök och stearinljus.

Verkligheten i Pretoria i Sydafrika känns långt bort. Men för skåningen är den närmare än vad man kan tro. Nyligen rapporterade Sydsvenskan att myndigheten Svenska Kraftnät planerar för kontrollerade strömavbrott vid kritiska situationer, som exempelvis akut effektbrist i landet. Då kan elnätsbolag komma att behöva koppla bort icke samhällsviktiga funktioner. Det innefattar både hushåll och företag. Störst risk för kontrollerade strömavbrott är det i Skåne, och det redan i höst.

Påfrestningarna i det skånska elsystemet är redan mycket allvarliga med både bristande elnät och högst elpriser i landet. Elkonsumtionen i Skåne är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen och Svenska Kraftnät har stora problem att leverera den mängd el som behövs. Redan 2019 stod Skåne inför akut elbrist. Stora företag som Pågen, Lindab, Ecolean och Polykemi nekades elektricitet för större produktionsökningar. Dessa bolag har avstått från satsningar i miljardklassen för att de har nekats uppkoppling på elnätet. Enligt beräkningar kan så många som 19 000 arbetstillfällen vara hotade på grund av elkrisen.

Skåne står även helt utan beredskap för att klara ett större elavbrott. Elsystemet riskerar därmed att helt slås ut under en längre tid vid en störning. Att regionen utöver det nu löper stor risk för planerade strömavbrott får Skåne att mer likna ett U-land än något annat.

Liberalerna har länge varnat för vilken allvarlig situation skånsk elförsörjning befinner sig i. Men regeringen vägrar lyssna. Under den senaste tiden har problemen blivit tydliga med elpriser som ibland varit tio gånger högre än det normala. Något är fundamentalt fel med energipolitiken.

För några år sedan hade Sverige ett av världens bästa elsystem. Efter de rödgrönas tid i regeringen så är detta inte längre fallet. Lite hårdraget så har regeringen lagt ner Barsebäck – och skickat hela notan till Skåne.

Inte nog med att regeringens energipolitik är påfrestande för skånsk ekonomi och för klimatet. De psykiska påfrestningarna för våra småföretagare och hushåll börjar också bli påtaglig. Det finns mycket att behöva oroa sig för – eltillgången och elräkningen ska inte vara något av detta.

Jag har sagt det förut och säger det igen; riv upp elprisområdena, halvera elskatten, möjliggör för ny kärnkraft och återuppbyggnad av gamla reaktorer, samt stoppa rivningen av Ringhals.

Det finns ett liberalt och borgerligt alternativ till de rödgrönas politik. I höst kan vi ändra utvecklingen – för företagens, klimatets och vår vardags skull.