Se alla

Gilbert Tribo

Regionråd

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ordförande i Södra regionvårdsnämnden, ordförande i beredningen för framtidens hälsosystem & vice ordförande i regionstyrelsen

Hej!

Mitt namn är Gilbert Tribo och jag har i dag förmånen samt förtroendet att vara regionråd i Skåne med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Mitt politiska engagemang började tidigt i det dåvarande Folkpartiet. Innan jag började med politik på heltid har jag arbetat som familjehemsbehandlare och är utbildad socionom vid Lunds universitet.

Jag brinner för förändring och förbättring, där den enskilde individen ska ha mer att säga till om i sitt liv och kunna göra de val i sin vardag för att bli sitt bästa jag.

Därför ställer jag upp i höstens val och kandiderar till både Sveriges riksdag samt regionfullmäktige. Jag söker ditt förtroende för att göra Skåne ännu bättre.

Har du några frågor eller andra inspel som kan vara bra för mig som kandidat att ha med mig både nu och framåt så är det bara att höra av sig.

Med hopp om ditt förtroende,
Gilbert Tribo

Kontaktuppgifter

0768-87 03 07 ...