Se alla

Välkommet besked från regeringen om att ta fram en nationell förlossningsplan – men det viktigaste missas

Tisdag 31 januari 2023

Idag har sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för förlossningsvårdenCentrala fokusområden i planen ska vara en personcentrerad, trygg, tillgänglig och jämlik vård som är kostnadseffektiv samt en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och bemanning.

– Alla kvinnor ska ges goda förutsättningar till en trygg och bra förlossning. Det är bara möjligt om det finns utbildade barnmorskor som kan möta de gravida kvinnorna. Utredningsuppdraget är välkommet men det behövs ingen utredning för att inse att det som krävs för en långsiktigt hållbar bemanning är en utökning av antalet utbildningsplatser för barnmorskor, säger Lisa Flinth (L) ordförande primärvårdsnämnden Region Skåne.

– I dagsläget diskuterar regionerna om man skulle kunna köpa utbildningsplatser för att låta anställda sjuksköterskorna vidareutbilda sig till barnmorskor som en lösning på den akuta bristen. Detta kan inte fortsätta – staten måste ta sitt ansvar. Regeringen skulle kunna göra stor skillnad för förlossningsvården genom att omgående besluta om ett utökat antal utbildningsplatser, avslutar Gilbert Tribo (L) 1:e vice ordförande i regionstyrelsen Region Skåne.

Länk till Regeringsuppdraget:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-en-nationell-plan-for-forlossningsvarden/

För mer information kontakta

Gilbert Tribo (L), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen Region Skåne. Telefon: 076 887 03 07

Lisa Flinth (L), Ordförande i Primärvårdsnämnden. Telefon: 0733 47 41 03