Se alla

Regeringens energipolitik riskerar att försätta oss i livsmedelskris

Fredag 2 september 2022

Regeringens energipolitik håller på att släcka ner en hel landsända. Under augusti har elpriset ofta varit över hundra gånger högre i södra Sverige än i norr där priserna fortfarande är mer normala. Det är inte hållbart. Den socialdemokratiska regeringen ser nu passivt på när skånska företag tvingas minska sin produktion. Vi riskerar en nationell livsmedelskris, när skånska bönder närmar sig den punkt där det inte längre går att producera livsmedel.

Elkrisen märks allra mest i Skåne men kommer på sikt få konsekvenser för hela landet om ingenting görs. Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne. Den skånska livsmedelsbranschen är oerhört viktig, inte bara för sysselsättningen och tillväxten i södra Sverige, utan för hela landets livsmedelsförsörjning. Just nu upplever branschen en sällan skådad kostnadsexplosion, som till stor del drivs på av de höga elpriserna i Sydsverige. Livsmedels- och dryckesindustrin är de industribranscher i Skåne som förbrukar mest el och har därför drabbats extra hårt av prischocken på el. Snart nås brytpunkten då det inte är lönt att producera längre. En samlad livsmedelsbransch i Skåne, från lantbrukare till förpackningsproducenter, vädjar nu till regeringen att lösa elkrisen. Livsmedelsproduktionen är hotad. Det är ett förfärligt facit efter den här regeringens åtta år vid makten.

Såväl pandemin som kriget i Ukraina har satt fokus på Sveriges förmåga att producera livsmedel. Vi måste ha mat på bordet oavsett vilka kriser vi går igenom. Regeringen talar vackert om att Sverige behöver ha ett fungerande inhemskt jordbruk och en robust livsmedelskedja för att trygga livsmedelsförsörjningen. Men landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg har ingen plan för hur kostnadsexplosionen lantbrukarna i södra Sverige nu möter ska hanteras. Vem ska producera livsmedel i Sverige om skånska livsmedelsproducenter slås ut? Socialdemokraterna själva har aldrig intresserat sig för de konsekvenser av energipolitiken andra länge varnat för. Men att den skulle slå hårt också mot livsmedelsförsörjningen var det nog få som förutsåg.

Liberalerna tar larmet från livsmedelsbranschen på allvar. Om vi ska trygga livsmedelsförsörjningen i vårt land, kan vi inte längre utsätta Sveriges kornbod för denna elprischock. Åtgärder för att sänka elkostnaderna måste till här och nu.

Vi har redan tidigare föreslagit att momsen på el ska sänkas till lägstanivån sex procent under 2023 och att elskatten successivt ska börja sänkas. Det lindrar smällen framför allt mot hushållen som också är illa ut inför vintern.  Vi ser fyra reformer som extra angelägna för att rädda livsmedelsproduktionen:

  1. Hela Sverige ska åter ha samma (låga) elpris. Vi vill förtydliga i ellagen att Svenska kraftnät ska driva och förvalta elsystemet så att hela landet får samma elpris. Det hade vi fram till nyårsafton 2019 då Ringhals 2 stängde och Sverige elektriskt delades i två delar där södra delen fick kontinentens elpriser.
  2. Undersök återstart av Ringhals 1 och 2. Detta har inte utretts av myndigheter, bland annat därför att dagens lagstiftning förbjuder återstart av stängda reaktorer. Den samhällsekonomiska vinsten skulle dock potentiellt kunna vara enorm då stängningen av de två reaktorerna starkt bidragit till att de höga elpriserna på kontinenten spritt sig till Sverige. En återstart av Ringhals 1 och 2 är det snabbaste sättet att faktiskt åtgärda det grundläggande problemet och få till stånd lägre elpriser i Skåne.
  3. Mer kärnkraft. Södra Sverige behöver planerbar elproduktion för att lösa problemen. Det enda fossilfria alternativet är kärnkraft. Sverige har alltför länge haft en energipolitik vars enda mål varit att stänga kärnkraft utan hänsyn till konsekvenserna. Liberalerna vill häva de facto-förbudet mot nya reaktorer. Det kommer att ta tid innan de nya reaktorerna är på plats, men arbetet måste påbörjas nu.
  4. Ökad elöverföring. Möjligheten att föra över el måste förbättras. På kort sikt måste de administrativa begränsningarna lyfta genom att driftsäkerheten i elsystemet stärks. Liberalerna också att det byggs 800 kilovoltledningar i Sverige. De har tre till fyra gånger högre kapacitet än dagens ledningar men tar inte mer plats.

Liberalernas politik skulle hejda kostnadsexplosionen för jordbruket och livsmedelsindustrin. Det är viktigt för både Skånes och hela vårt lands framtid.

Johan Pehrson, partiledare (L)

Louise Eklund, riksdagskandidat från Malmö (L)