Se alla

Ny mandatperiod för nämndemän

Torsdag 23 mars 2023

Vid årsskiftet startar en ny mandatperiod för våra nämndemän, och de politiska partierna har i uppdrag att nominera lämpliga personer till domstolarna. Liberalerna Skånes valberedning ska nominera personer till förvaltningsdomstolarna och hovrätten.

Vid val av nämndemän eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Då nämndemannakåren normalt har en hög medelålder kommer yngre personer att prioriteras. Domstolarna önskar att nämndemannakåren förnyas, och vill att de som inte tjänstgjort tidigare eller kortast tid går före de med längre erfarenhet. Domstolen gör en kontroll innan de utser en nämndeman och ditt belastningsregister blir en offentlig handling. Du kommer att få nödvändig utbildning av domstolen innan du startar ditt uppdrag. Vi vill också understryka att som nämndeman har du närvaroplikt, och du måste ha möjlighet att avsätta tid för uppdraget. Du måste även vara nåbar via mobil och e-post, samt ha möjlighet att läsa handlingar via eget verktyg.

Förvaltningsdomstolarna (Förvaltnings- och Kammarrätten) avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter. Vanliga måltyper där nämndemän ofta medverkar är skattemål och socialförsäkringsmål samt mål om körkortsingripande. Psykiatrimål gäller för det mesta beslut om psykiatrisk tvångsvård. Nämndemän dömer även i migrations- och utlänningsmål vid migrationsdomstolarna.

Hovrätten avgör brottmål, tvistemål och ärenden som överklagats från Tingsrätten (till vilken respektive kommun utser nämndemän). Nämndemän är med och dömer vid brottmål och familjemål. De senare rör ofta frågor om vårdnad, boende och umgänge och underhåll i samband med skilsmässa om parterna inte är överens.

Valberedningen har ett ansvar för att nominera personer som är lämpliga för uppdragen. Vissa grundläggande krav finns som att du är myndig, svensk medborgare, folkbokförd i länet, inte är försatt i konkurs eller under förvaltarskap samt inte innehar vissa yrken. Därutöver ska valberedningen bedöma omdöme, självständighet, laglydnad samt andra omständigheter som kan vara av betydelse för lämplighetsprövningen. Det gör att valberedningen kan komma att kontakta personer i din närhet för att efterfråga referenser. Liberalerna har som regel att endast nominera personer till domstolarna som de har mycket god kännedom om. Ett engagemang i partiet kan vara ett sätt att skapa denna kännedom.

Du måste sätta dig in i vad uppdraget som nämndeman innebär, det är bättre att du drar tillbaka din anmälan än att du lämnar uppdraget i förtid. Läs mer om uppdraget på https://www.domstol.se/namndeman/

Har du frågor? Kontakta valberedningen på valberedningen.skane@liberalerna.se eller respektive domstol.

Anmäl ditt intresse här. Sista anmälningsdag är den 28 maj.