19-21 november 2021 hålls Liberalt Landsmöte. Läs mer om landsmötet går till här.

Liberalerna Skåne har ca 20 ombudsplatser, och beslut om vilka personer som ska åka tas på förbundets årsmöte den 17 april. Valförslag tas fram av förbundets valberedning och styrelsen har gett dem i uppdrag att uppmuntra föreningar o medlemmar att nominera ombud

I första hand ta hänsyn till kompetens, därefter beakta:

  • representation från flera olika föreningar
  • att personer med politiskt ansvar är väl representerade
  • att det sker ett förnyelsearbete Så långt det är möjligt föreslå en heterogen lista med beaktande av kön, ålder, etnicitet
    (Tjänstemän på olika positioner skall ej föreslås, endast medlemmar kan vara ombud)

I detta formulär kan föreningar eller enskilda medlemmar föreslå namn som valberedningen bör beakta för rollen som landsmötesombud. Du får givetvis nominera dig själv, om du tror att du skulle passa som ombud.

Fyll i formuläret senast 28 februari 2021.