Se alla

Rapport från årsmöte

Torsdag 25 mars 2021

Måndagen den 22 mars höll Liberalerna Skåne sitt andra digitala årsmöte

94 ombud för Skånes lokalföreningar, Liberala kvinnor i Skåne och Liberala ungdomsförbundet Skåne registrerades i röstlängden. 

Partistyrelsens förslag inför partirådet den 28 mars tilldrog sig stort intresse. Som beslutsunderlag hade årsmötet Skåneförbundets styrelses beslut att med röstsiffrorna 10-3 ställa sig bakom partistyrelsens förslag, samt den rådgivande medlemsomröstning som gjorts i Skåne. I denna omröstning var valdeltagandet högt, 56,3% av medlemmarna deltog. 63,1% röstade ja och 36,9% röstade nej till partistyrelsens förslag.

Vid årsmötets votering röstade 72 ombud ja och 17 ombud nej till partistyrelsens förslag. Ett enhälligt årsmöte beslöt även att uppmana ombuden till att följa årsmötets beslut i samband med partirådet.

Utöver detta fastslog årsmötet riktlinjer och tidplan för nomineringsprocessen, mer information om det kommer att publiceras inom kort. Den 19 april öppnar möjligheten att anmäla sitt intresse eller nominera personer att kandidera i det rådgivande provvalet.

Utöver verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt presentation av verksamhetsplan och budget behandlades åtta motioner insända av föreningar och medlemmar i Skåne. 

En delvis ny styrelse valdes, du kan se dem här. Valberedningens antal utökades kraftigt, som brukligt är under nomineringsår, då de även tjänstgör som nomineringskommitté. Dessutom valdes nya ombud samt ersättare för dessa till Landsmöte och partiråd under tiden fram till nästa förbundsmöte.

Årsmötet avslutades efter fem timmar med att avgående ledamöter avtackades och personer som varit medlemmar i 50 år uppmärksammades.