Se alla

Information efter Skånerådet

Måndag 19 november 2018

Skånerådet den 19 november ställde sig bakom den skrivelse som länsförbundets styrelse föreslagit, med tillägget:

På liberalernas landsmöte i Västerås 2017 fattade vi tydliga beslut inför valåret. Landsmötet beslutade att vi skulle gå till val på en alliansregering och att vi inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Dessa två beslut menar vi ska stå fast.

Voteringen utföll med 35 röster till förmån för styrelsens ställningstagande med tillägg samt 26 röster till förmån för motförslaget. Ett ombud lämnade innan röstningen och därför avlades 61 röster.

Skånerådet har beslutat att ställa sig bakom styrelsens ställningstagande och därmed ger Skånerådet de nio skånska partirådsombuden i uppdrag att verka för att Skåneförbundets inställning vinner gehör under partirådet.

Ställningstagandet i sin helhet:

Den oklarhet som uppstått om Liberalernas position i regeringsfrågan är olycklig. Den trovärdighet som byggts upp under många år riskerar att raseras. Skåneförbundet menar att det bör göras klart att det i detta läge är uteslutet för Liberalerna att medverka i eller släppa fram en regering som leds av Socialdemokraterna.

Den mandatfördelning som valet gav innebär att Vänsterpartiet måste acceptera en S-regering för att en sådan ska kunna bli aktuell. Det är omöjligt för oss att se vilken politik och vilken konstellation som V kan leva med och som även Liberalerna ska kunna stå bakom.

Socialdemokraterna sökte under valrörelsen mandat hos väljarna för en, i stora stycken, vänsterpopulistisk politik där företagande ska strypas, skatterna ska höjas och valfriheten inskränkas. Socialdemokraterna är ansvariga för de senaste årens nedskärningar i LSS. Socialdemokraterna var därför en huvudmotståndare för Liberalerna i årets val.

Inom inrikespolitikens kärna, statens budget, ligger S allt för långt från Alliansen, och särskilt långt från Liberalerna, för att det ska vara meningsfullt att försöka definiera en gemensam regeringspolitik.

Om det är omöjligt att bilda den Alliansregering som vi lovat våra väljare att verka för bör Liberalerna avstå från regeringsmedverkan. Vi har inte mandat att medverka till eller medverka i något annat än en borgerlig regering.

Liberalerna nådde ett mycket svagt stöd i riksdagsvalet 2018. Vi var bara 100 000 röster från att hamna under fyraprocentspärren. Situationen för vårt parti är allvarlig och vi är nu det minsta borgerliga partiet. I detta läge måste fokus ligga på vilken roll Liberalerna långsiktigt ska ha i svensk politik och hur partiet ska kunna växa i nästa val. Vi är övertygade om att det vore förödande för Liberalerna, med 5,5 % i väljarstöd, att på något sätt stödja en S-regering. Såväl Miljöpartiet 2014-2018 och Centerpartiet 1994-1998 visar att stödpartier till S kraftigt förlorar i stöd i nästkommande val. Liberalerna har idag låg fallhöjd till 4-procentspärren. För Liberalerna är det därför av existentiell betydelse att säga nej till en S-ledd regering.

På liberalernas landsmöte i Västerås 2017 fattade vi tydliga beslut inför valåret. Landsmötet beslutade att vi skulle gå till val på en alliansregering och att vi inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Dessa två beslut menar vi ska stå fast.

Vi uppmanar mot denna bakgrund Skånerådet att tydligt deklarera att det i är uteslutet för Liberalerna att medverka i eller släppa fram en regering som leds av Socialdemokraterna.

 

Motförslaget:

Skånerådet uppmanar Skånes representanter att på partirådet agera i enlighet med följande uttalande.

Socialdemokraterna sökte under valrörelsen mandat hos väljarna för en, i stora stycken, vänsterpopulistisk politik där företagande ska strypas, skatterna ska höjas och valfriheten inskränkas. Samtidigt gjordes allvarliga försämringar av LSS som är en viktig liberal frihetsreform. Det är uteslutet för Liberalerna att stödja eller släppa fram en regering som för en sådan politik.

Det är också uteslutet för Liberalerna att stödja eller släppa fram en regering som för att kunna genomföra sin politik behöver söka stöd hos något av de båda ytterlighetspartierna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.