Liberalerna Skånes styrelse kallar till ett Skåneråd den för att alla medlemmar ska få en chans att diskutera regeringsbildningen med våra skånska partirådsombud.

Ett partiråd är planerat till slutet av november/början av december. Partirådet är Liberalernas näst högsta beslutande organ och består av 93 företrädare för våra länsförbund varav 9 från Skåne, partistyrelse och samverkande organisationer.

Vid Skånerådet kommer det att beslutas om Skånes ställningstagande i regeringsfrågan. Följande formulering antogs av Liberalerna Skånes styrelse den 12/11:

Den oklarhet som uppstått om Liberalernas position i regeringsfrågan är olycklig. Den trovärdighet som byggts  upp under många år riskerar att raseras. Skåneförbundet menar att det bör göras klart att det i detta läge är uteslutet för Liberalerna att medverka i eller släppa fram en regering som leds av Socialdemokraterna.

Den mandatfördelning som valet gav innebär att Vänsterpartiet måste acceptera en S-regering för att en sådan ska kunna bli aktuell. Det är omöjligt för oss att se vilken politik och vilken konstellation som V kan leva med och som även Liberalerna ska kunna stå bakom.

Socialdemokraterna sökte under valrörelsen mandat hos väljarna för en, i stora stycken, vänsterpopulistisk politik där företagande ska strypas, skatterna ska höjas och valfriheten inskränkas. Socialdemokraterna är ansvariga för de senaste årens nedskärningar i LSS. Socialdemokraterna var därför en huvudmotståndare för Liberalerna i årets val.

Inom inrikespolitikens kärna, statens budget, ligger S allt för långt från Alliansen, och särskilt långt från Liberalerna, för att det ska vara meningsfullt att försöka definiera en gemensam regeringspolitik.

Om det är omöjligt att bilda den Alliansregering som vi lovat våra väljare att verka för bör Liberalerna avstå från regeringsmedverkan. Vi har inte mandat att medverka till eller medverka i något annat än en borgerlig regering.

Liberalerna nådde ett mycket svagt stöd i riksdagsvalet 2018. Vi var bara 100 000 röster från att hamna under fyraprocentspärren. Situationen för vårt parti är allvarlig och vi är nu det minsta borgerliga partiet. I detta läge måste fokus ligga på vilken roll Liberalerna långsiktigt ska ha i svensk politik och hur partiet ska kunna växa i nästa val. Vi är övertygade om att det vore förödande för Liberalerna, med 5,5% i väljarstöd, att på något sätt stödja en S- regering. Såväl mp 2014-2018 och Centerpartiet 1994-1998 visar att stödpartier till S kraftigt förlorar i stöd i nästkommande val. Liberalerna har idag låg fallhöjd till 4-procentspärren. För Liberalerna är det därför av existentiell betydelse att säga nej till en S-ledd regering.

Vi uppmanar mot denna bakgrund Skånerådet att tydligt deklarera att det i är uteslutet för Liberalerna att medverka i eller släppa fram en regering som leds av Socialdemokraterna.

Alla medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna, rösträtt har två ombud per förening som valts av respektive kommunförenings årsmöte. Ombudsregistreringen startar 17:30. Dagordning för mötet finns här.