Se alla

Christer Nylander (L) utmanar Björn Söder (SD) på debatt

Sverigedemokraterna har utsett Liberalerna till sin huvudfiende. Vi vill ha mer EU och mer samarbete över gränserna. Därför utmanar Christer Nylander, riksdagsledamot från Kristianstad, Björn Söder (SD) på en debatt om Sveriges vägval.

Tisdag 14 augusti 2018

Christer Nylander, ordförande i Liberalerna Skåne och gruppledare i riksdagen, skriver i Kristianstadsbladet.

På vilken sida av historien vill man egentligen stå när dammet har lagt sig? Kanske är det dags att ställa sig den fråga inför höstens val. Jag tror att vi i efterhand kommer att se den tid vi nu lever i som rätt avgörande för Sverige.

Vi står inför ett vägval. Ett parti som helt vill bryta mot den svenska traditionen och bekämpa det liberala samhället kan enligt opinionsundersökningarna bli ett av riksdagens stora partier. Kanske rent av störst. Det kommer att få följder. Inte minst för vår del av landet som är så beroende av omvärlden.

Jag kan förstå att en del människor känner att det politiska systemet inte lyssnat. Jag kan förstå att en del inte tycker att flyktingpolitiken fungerat ordentligt. Jag kan förstå att man vill protestera.

Men man måste komma ihåg att en protest inte bara handlar om att vara emot något. Den är också ett ställningstagande för något annat. Så om man tänker protestera måste man fundera på inte bara vad man röstar emot utan också vad man röstar för.

Därför utmanar jag Sverigedemokraternas toppkandidat från nordöstra Skåne, Björn Söder, på en debatt om Sveriges vägval. Jag hoppas han ställer upp.

En sådan debatt skulle kunna ge väljarna en bild av de olika visioner som liberaler och nationalister har för vår del av Skåne. Låt mig lista några ämne som jag tror vore intressanta att ta upp i en sådan debatt

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska lämnar EU-samarbetet. Man vill ha ett swexit, det vill säga att vi lämnar samarbetet på samma sätt som England nu förbereder. Man kan ju bara tänka vad det skulle innebära för Skåne. Hur skulle samarbetet med Danmark se ut? Nya gränser för den som pendlar, för dem som vill besöka tivoli, för dem som känner för att tura till Helsingborg en vacker höstdag? Vad skulle hända med de skånska familjer där man jobbar på olika sidor av sundet? Vad skulle det innebära för alla de företag som handlar med Tyskland?

Hur ser vi till att integrationen fungerar bättre för nyanlända? Att Sverige inte kan återgå till den politik vi hade för några år sedan är de flesta överens om. Jag tycker att EU behöver en gemensam flyktingpolitik där fler länder, inte bara Tyskland och Sverige, tar ansvar. Men hur skulle vi kunna påverka det om Sverige lämnade?

Det finns väl ingen som inte funderar över hur vi ska klara klimatfrågan efter en sommar som påmint oss om hur känslig naturen är? Hur ska vi klara den om vi inte samarbetar med andra länder? Och vilka konsekvenser får det för stranderosionen vid Östersjön, för havsbotten och ålfisket om man som SD vägrar göra något för att vända utvecklingen?

Jag tillhör dem som tror att ökad jämställdhet och bättre integration är viktig för att nordöstra Skåne. Vi behöver ta tillvara varje människas förmåga om vi ska kunna tävla med den dynamiska Malmö/Lund-regionen, men det är också en grundläggande rättighet att man ska ha samma frihet och förutsättningar oavsett kön och bakgrund. Det gäller inte minst de som kommit nya till Sverige från länder där man har en helt annan syn på jämställdhet. Vi ska stå upp för de värderingar som finns i Sverige, till exempel att ge varje människa en chans.

Sist men inte minst bör skillnaderna i synen på skolan belysas i en debatt mellan liberaler och nationalister. Mitt perspektiv är att skolan ska ge varje unge så mycket kunskap det bara är möjligt. Det är i skolan man ska få upptäcka världar man inte visste fanns, det är med kunskap man får förmåga att ta sig till de världar man vill nå. Så lyder en liberal vision. SD:s värderingar handlar däremot om att folk ska stanna kvar där de är. Det får konsekvenser också för skolan. Och om man inte tar skolan på allvar så tar man inte heller Sverige och de som bor här på allvar.

Jag kan tänka mig att diskutera en lång rad andra frågor också. Alltifrån kulturpolitiken som SD lägger stor vikt vid och där vi är varandras motpoler, till sjukvård där jag vet att många väljare efterlyser konkreta svar.

Sverigedemokraterna pekar ut liberalismen som sin fiende. Jag tror de har rätt. Det vore schysst mot väljarna i nordöstra Skåne om de fick veta varför de tycker så och vilket vägval det innebär. Vi står inför ett viktigt val. Därför utmanar jag Björn Söder på debatt.

Christer Nylander (L)

Kristanstad

Gruppledare för Liberalerna i riksdagen