Se alla

Vårdcentralerna

Navet i hälso- och sjukvården

Liberalerna har en stolt och lång tradition som vårdcentralernas politiska företrädare i den skånska sjukvårdspolitiken. Vi vill att vårdcentralerna ska vara navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ha ett helhetsansvar för patienternas vård. Att stärka vårdcentralerna ser vi liberaler som en viktig frihetsreform för att föra vården närmare skåningarna och främja trygghet och kontinuitet för skånska patienter. När vårdcentralerna ges mer resurser och ett större ansvar kan också akutsjukhusen avlastas så att vårdköerna blir kortare.

 • Mer resurser till vårdcentralerna. Liberalernas mål är att vårdcentralerna
  ska få 25 procent av den totala sjukvårdsbudgeten, precis som i våra
  grannländer Danmark och Norge. Målet ska nås under nästa mandatperiod.
 • Fast läkare till alla skåningar 2024. Alla skåningar ska kunna vara listade
  hos en namngiven, fast läkare senast år 2024. Med en fast läkarkontakt
  slipper patienten upprepa sin sjukdomshistoria vid varje nytt vårdbesök.
 • Inför ett listningstak. Vi vill att ett listningstak införs med målet att ingen
  läkare ska ha fler än 1100 invånare på sin lista. Syftet med listningstaket
  är att bidra till en ökad trygghet och tillgänglighet för patienten samt en
  bättre arbetsmiljö i vården.
 • Vårdcentralen ska ha helhetsansvar för patientens vård. Patientens fasta
  läkare ska ha överblick och ansvar för all vård och samordna vården även
  när patienten behöver specialistvård.
 • Inrätta äldrevårdscentraler. Liberalerna vill öppna äldrevårdscentraler
  där äldre ska kunna erbjudas all slags hälso- och sjukvård som inte är
  akutvård. Detta ska ske i nära samarbete med kommunerna.
 • Inför ett regionalt äldrevaccinationsprogram. Som årsrik ska du
  aldrig behöva avstå från att vaccinera dig av kostnadsskäl. Det ska gå att
  kostnadsfritt vaccinera sig mot bland annat bältros och pneumokocker.
 • Hälsosamtal till fler. Riktade hälsosamtal är en metod för att
  systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd till
  livsstilsförändringar. Liberalerna vill att fler skåningar ska erbjudas riktade
  hälsosamtal.