Se alla

Kandidater till valet 2022 för Liberalerna Skåne

Nomineringskommitténs föreslagna kandidatlistor inför regionvalet och riksdagsvalet 2022 

Nomineringskommittén för Skåne lämnar härmed sitt förslag till kandidatlistor för regionvalet och riksdagsvalet 2022 inför Nomineringsmötets beslut den 17 oktober 2021. Följ länkarna nedan för att läsa förslagen. Förslagen gällande samtliga valkretsar återfinns i dokumenten.

Valresultatet från de fem rådgivande medlemsomröstningar

Nomineringskommittén för Liberalerna Skåne har offentliggjort valresultatet från de fem rådgivande medlemsomröstningar som har hållits. Valdeltagandet varierade mellan 37 och 41% i de olika omröstningarna. Resultatet för de bäst placerade kandidaterna redovisas längre ned. 

– Skåne var första förbundet i Sverige som genomförde digitala omröstningar i olika sammanhang, senast i vägvalsfrågan under våren. De skånska liberalerna är vana vid att få göra sin röst hörd vilket också avspeglar sig i ett högt valdeltagande, säger Cristina Glad ordförande för Liberalerna Skånes nomineringskommitté.

Nomineringskommittén har nu att beakta medlemmarnas vilja samt de övriga kriterier som årsmötet har beslutat ska vägas in, för att föreslå listor till det beslutande nomineringsmötet den 17 oktober. 

– Vi har haft en gemensam omröstning för regionvalet, där de tolv namn med störst stöd har representation från samtliga sex valkretsar, fortsätter Cristina Glad. För riksdagsvalkretsarna håller vi fyra separata omröstningar. Denna gången har vi låtit alla riksdagskandidater vara med i alla omröstningar, vilket ger oss en kompletterande bild för hela Skåne. Ett fåtal kandidater har valt att inte delta i alla valkretsar. Väger vi samman resultatet från omröstningarna till riksdagen ser man att vi har fyra kandidater som har ett stort stöd i hela länet; Mats Persson, Louise Eklund, Mauricio Rojas samt Gilbert Tribo.

Vid nomineringsmötet representeras föreningarna i Skåne med ombud vars antal baseras på medlemskåren i respektive förening. De fyra riksdagslistorna, en för varje valkrets, tas gemensamt. Regionlistorna hanteras av ombuden från respektive valkrets ingående föreningar. 

– Nu är detta en rådgivande omröstning, provvalet är ett verktyg för valberedningen som med resultatet som grund har förtroendet att sätta ihop ett valförslag. Förslaget ska sedan prövas av nomineringsmötet senare i oktober där det ska beslutas om de fyra skånska riksdagslistorna. Men vi kan konstatera att valresultatet är tydligt, det finns fyra skånska riksdagskandidater som sticker ut genom att ha ett särskilt starkt skånskt stöd, säger Torkild Strandberg, ordförande för Liberalerna Skåne.

Frågor besvaras av nomineringskommitténs ordförande Cristina Glad, 0708-16 85 70, cristina.glad@liberalerna.se

 

Valdeltagande

Valdeltagandet i provvalen i Skåne 2021 (siffror från 2017 inom parantes):

Regionen – 38% (29%)

Riksdagen Södra – 37% (37%)

Riksdagen Västra – 41% (32%)

Riksdagen Norra & Östra – 41% (36%)

Riksdagen Malmö – 37% (33%)

 

Valresultat

Följ länkarna nedan som visar valresultaten för de fem rådgivande medlemsomröstningarna för regionen och riksdagen (Skåne läns södra riksdagsvalkrets, Skåne läns västra riksdagsvalkrets, Skåne läns norra och östra riksdagsvalkrets och riksdagsvalkrets Malmö kommun). Rankingen är gjord genom en sammanvägning av de antalet röster kandidaten har fått för att toppa riksdagslistorna i respektive valkrets och de röster de fått för att stå närmast därefter.

 

Här redovisas resultatet för:

 

Information om nomineringsarbetet och rådgivande omröstningar

Inför varje allmänt val fastställer partierna sina valsedlar. Hur man gör det fungerar olika i olika partier. I Liberalerna har vi interna medlemsomröstningar som en del av processen för att avgöra vem och i vilken ordning våra politiker ska stå i. I Skåne län kallas dessa omröstningar rådgivande omröstning och är en del av nomineringsarbetet som pågår under april-december 2021.

Möjligheten att kandidera i de rådgivande omröstningarna för riksdags- och regionlistor i Skåne stängde den 30 juli. Under perioden 15 – 30 september kunde alla som varit medlem i Liberalerna Skåne under minst tre månader när omröstningen startar vara med och påverka kandidatlistorna genom att delta i medlemsomröstningen.

Med resultatet från den rådgivande omröstningen som ett kriterium av flera ska nomineringskommittén sedan föreslå listor till nomineringsmötet som kommer äga rum den 17 oktober. Till detta möte utser alla kommunföreningar ombud utifrån sin storlek.

Ställ upp som kandidat till kommunlistor:

Ett antal föreningar i Skåne kommer att arrangera rådgivande medlemsomröstningar inför föreningens beslut om lista till kommunfullmäktigevalet. Nedan listas de föreningar som har tiden för att kandidera aktiv eller ännu ej har öppnat.

Eslöv (1 okt – 15 nov)

Helsingborg (1 juni – 9 sept)

Höganäs (16 aug – 15 okt)

Hörby (16 aug – 15 okt)

Kristianstad (16 aug – 15 okt)

Lund (16 aug – 15 okt)

Simrishamn (16 aug – 15 okt)

Trelleborg (16 aug- 15 okt)

 

Tipsa om en person du vill se som kandidat i Liberalernas rådgivande omröstningar

 

Viktiga datum

19 april öppnar möjligheten att kandidera samt nominera personer till riksdags- och regionlistor.

15 juni är sista dagen att bli medlem i Liberalerna Skåne om man ska vara röstberättigad i den rådgivande omröstningen för riksdags- och regionlistor.

30 juli stänger möjligheten att kandidera till riksdags- och regionlistor.

16 augusti öppnar möjligheten att kandidera samt nominera personer till de flesta kommunlistor där rådgivande omröstning ska hållas.

1 september är sista dagen att bli medlem i förening om man ska vara röstberättigad för de flesta kommunlistor där rådgivande omröstning ska hållas.

15 september – 30 september pågår den rådgivande omröstningen för riksdags- och regionslistor.

17 oktober fastställs riksdags- och regionlistor på ett nomineringsmöte med ombud för länets 33 föreningar.

15 oktober stänger möjligheten att kandidera till de flesta kommunlistor där rådgivande omröstning ska hållas.

1 december – 15 december pågår de rådgivande omröstningarna för de flesta kommunlistor där omröstningar ska hållas.

Dokumentbank

Vilka är de olika stegen?

Nominering – Att föreslå sig själv eller andra

Du kan föreslå en person du tycker skulle passa som företrädare för partiet, på riks- region eller kommunnivå. Du kan också själv välja att kandidera (och behöver då inte nominera dig själv först!).

Alla som kandiderar ska förbinda sig vid vårt kandidatkontrakt samt partiet etiska riktlinjer och skicka in ett registerutdrag från polisen.

Nomineringskommittén gör i ordning listorna

Till alla rådgivande omröstningar finns det en  nomineringskommitté. De är utsedda på årsmötet i mars 2021 och deras uppgift är att väga in andra aspekter förutom resultatet i den rådgivande omröstningen. Nomineringskommittéerna tar efter den rådgivande omröstningen fram ett förslag som sedan ska beslutas om på nomineringsmötena.

Nomineringskommittéernas arbete sker utifrån särskilt  beslutade riktlinjer.

Nomineringskommittéerna har också till uppgift att kontakta de personer som blir nominerade.

De slutgiltiga besluten fattas på nomineringsmöten
För såväl riksdags- som regionslistor kommer nomineringsmöten att hållas i oktober. Då samlas ombud från länets föreningar. Ombuden fördelas utifrån hur många medlemmar föreningen hade den 31 december 2020.

De föreningar som håller omröstningar sköter sitt nomineringsarbete- och möten såsom beslutats lokalt.

Information från val.se

Som ett parti som har registrerat sin partibeteckning kan Liberalerna anmäla sina kandidater när de lämnar in sin kandidatlista. Genom att anmäla kandidater låser partiet sina listor.

De skyddar då sin kandidatlista och väljarna kan inte skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet valt.

Kandidatlistorna publiceras på val.se allteftersom valsedlarna beställs.

Samtycka till kandidatur genom kandidatförklaring

Kandidaterna ska samtycka till kandidaturen att de vill ställa upp för partiet i valet, genom att fylla i en så kallad kandidatförklaring. Om kandidaterna ska kandidera i flera val ska de fylla i en förklaringsblankett för varje val. Dessa blanketter ska lämnas in senast när sedlarna beställs. Datum meddelas via val.se, men brukar infalla i mars-april valår.

Är du valbar?

För att du som kandidat ska vara valbar måste du:

  • ha rösträtt i det aktuella valet
  • ha samtyckt i förväg.