Se alla

Skolan förtjänar bättre

(Läs även: Klassresan börjar i klassrummet.)

Nästa regering måste prioritera skolan. Den svenska skolan ska upp i topp igen, och varenda elev ska
ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. Sveriges barn och unga förtjänar en politik som
vågar se och möta skolans verkliga utmaningar. Medan Socialdemokraterna vill sänka skolpengen för
alla barn i friskolor, vill vi liberaler satsa på att höja kvaliteten på utbildningen – för alla barn, i alla
skolor.

Med höga förväntningar, rätt stöd och ordning och reda ska alla elever kunna bli sitt bästa jag. Det är
kärnan i liberal skolpolitik. För oss liberaler är en likvärdig kunskapsskola en framtidsinvestering – för
ett bättre samhälle och för alla barns chans att hitta sin egen väg och uppnå sin dröm.

Läraryrket måste bli mer attraktivt
Lärarutbildningen måste förbättras genom ökat fokus på metodik och höjda antagningskrav. Lärarnas
status måste höjas genom högre löner, bättre möjligheter att göra karriär och en förbättrad
arbetsmiljö.

Återförstatliga skolan
Staten ska vara arbetsgivare för lärarna, finansiera undervisningen och utforma ett nationellt
utvärderingssystem för likvärdighet. Liberalerna vill att ett förstatligande av skolorna i utsatta
områden prioriteras först, då behoven av bättre skolor är som störst där.