Se alla

Särskilt uttalande med anledning av elkrisen

Med anledning den pågående elkrisen fastställdes följande krav på Liberalernas Skåneråd:

  • I väntan på att regeringen lyckas skapa en robust elförsörjning för hela landet ska elprisområdena slopas. Det skulle innebära en utjämning av priserna mellan de olika elområdena. En sådan utjämning skulle innebära att elpriserna sjunker i södra Sverige och är statsfinansiellt neutrala.
  • Svenska Kraftnät ska ges möjlighet att som temporär åtgärd använda det överskott man tjänat på grund av flaskhalsarna i elnätet till motköp för att på så sätt hålla nere elpriserna i elprisområde fyra.
  • En temporär förändrad skattesats för el. Det skulle för elkunder i elprisområde fyra innebära en betydande kostnadssänkning i dagens ansträngda läge.

(Liberalerna Skånes Skåneråd 2021-10-30)