Se alla

Psykisk ohälsa ska tas på största allvar

 • Psykiatrikompetens på vårdcentralerna. Var tredje patient som besöker
  en vårdcentral i regionen gör det på grund av psykiska besvär. Dessa måste
  mötas av personal med kompetens att ta emot denna patientgrupp.
 • Självvald inläggning. Individperspektivet behöver stärkas inom
  psykiatrin. Självvald inläggning, där patienten själv bestämmer över sina
  in- och utskrivningar, ska erbjudas i hela regionen.
 • Inrätta mottagningar för riskbrukare. Olika former av missbruk ska
  ses som en sjukdom och bör därför behandlas av hälso- och sjukvården.
  Särskilda mottagningar för riskbrukare ska inrättas.
 • Psykiatriambulanser i hela Skåne. I Skåne finns sedan ett par år tillbaka
  psykiatriambulanser. Liberalerna anser att verksamheten bör finnas i hela
  regionen.
 • Nollvision för suicid. Regionens suicidpreventiva arbete behöver
  förstärkas för att uppnå en nollvision.