Se alla

En fungerande vård

Alla ska ha en egen läkare
Har du försökt att få en tid hos din vårdcentral, men gett upp för att du inte ens kommer fram på telefon? Detta vill Liberalerna ändra på. För oss har alltid vårdcentralerna stått i fokus. Vi vill öka resurserna till vårdcentralerna med nära 500 miljoner kronor per år under en sexårsperiod och utbilda fler allmänläkarspecialister. Detta skulle till exempel räcka till att ge Malmö minst 60 nya läkare. Vi vill införa ett system med egen läkare, som har ansvar för dig – dygnet runt. Stärkta vårdcentraler kommer även att bidra till att korta köerna på akutsjukhusen.

Familjecentraler för ökad psykisk hälsa
Allt fler unga mår dåligt. Liberalerna vill fånga upp unga som befinner sig i riskzonen för psykisk ohälsa på ett tidigt stadium. Det gör vi genom att införa ett nära samarbete mellan skolan och hälso- och sjukvården. Vi vill ha familjecentraler i varje kommun: en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänsten och mödra- och barnhälsovården. Inget barn ska falla mellan stolarna.

Låt vården sköta vården
Vården i Skåne har problem med att många läkare och sjuksköterskor slutar. Stressig vardag och beslut som tas över huvudet på personalen anges som skäl. Liberalerna vill att politikerna ska låta bli att detaljstyra och ge personalen ökat inflytande i vården. Vi vill på försök låta personalen leda ett av sjukhusen i Skåne. Vi tycker att den som kan vården bäst också ska få lov att bestämma hur den ska utföras.

Läs mer om hur vi vill utveckla Skåne här