Trygghet under hela resan
Trygghet, både i form av punktlighet och personlig säkerhet, är en förutsättning för att man väljer att åka kollektivt. Liberalerna vill ha kameraövervakning på otrygga knutpunkter i Skåne. Vi vill att hållplatser och tågstationer ska vara säkra platser att vistas på. Vi vill ha fler pendlarparkeringar för cykel och bil.

Bygg bort köerna på E6
Ett tredje körfält mellan Malmö och Helsingborg, förbättrar framkomligheten för både bilar och bussar. Vi vill också införa vägavgifter för lastbils-trafik på E6.

Superbuss ger superskjuts
Med regionalt superbusskoncept kan kollektivtrafiken utvecklas i de delar av Skåne som idag saknar järnväg. Superbussarna har i likhet med tåg företräde i trafiken och kör den rakaste möjliga färdvägen.

Läs mer om hur vi vill utveckla Skåne här

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.