Se alla

Kollektivtrafiken ska vara punktlig. Punkt.

Är du en av dem som har fått nog av kaos i kollektivtrafiken och milslånga köer på de skånska motorvägarna? Du är inte ensam. Vi har också fått nog. Liberalerna kräver att Region Skåne tillsätter en kriskommission, för att lösa tågkaoset i Skåne. Du ska veta att du kommer fram i tid.

Liberalerna vill:

  • Skapa trygga och säkra resor i hela Skåne
  • Bygga bort köerna på E6
  • Möjliggöra för regionala snabbussar

Trygga och säkra resor i hela Skåne
Trygghet, både i form av punktlighet och personlig säkerhet, är en förutsättning för att man väljer att åka kollektivt. Liberalerna vill ha kameraövervakning på otrygga knutpunkter i Skåne. Vi vill att hållplatser och tågstationer ska vara säkra platser att vistas på. Vi vill ha fler pendlarparkeringar för cykel och bil.

Bygg bort köerna på E6
Ett tredje körfält mellan Malmö och Helsingborg, förbättrar framkomligheten för både bilar och bussar. Vi vill också införa vägavgifter för lastbils-trafik på E6.

Superbuss ger superskjuts

Med regionalt superbusskoncept kan kollektivtrafiken utvecklas i de delar av Skåne som idag saknar järnväg. Superbussarna har i likhet med tåg företräde i trafiken och kör den rakaste möjliga färdvägen.

Läs mer om hur vi vill utveckla Skåne hä