Om Henrik

Liberala tankar och värderingar finns i politiken på alla nivåer. Det är viktigt att politiken ser till varje individs möjligheter, men också finns där och kan samla upp den som inte helt lyckas i alla sina strävanden. Jag vill kämpa för alla människors friheter när dessa är ifrågasatta. Skåne behöver höras i den nationella debatten. Skåne är länken mellan Sverige och Europa, därför är Skånes problem och utmaningar även Sveriges problem och utmaningar. Jag vill vara med och lyfta fram Skåne i den svenska debatten och jag är beredd att slåss för skånska frågor.