Se alla

Goda pendlingsmöjligheter för alla skåningar

Med drygt 1,3 miljoner invånare är Skåne en av Sveriges tre storstadsregioner och därtill en del av Öresundsregionen med Köpenhamn som tillväxtmotor. Skåne har fantastiska förutsättningar. Men mer måste göras för att underlätta arbets- och vardagspendling i Skåne, inte minst för dem som bor på landsbygden. Det behövs många insatser för arbetsmarknaden i Skåne och en välfungerande kollektivtrafik är en viktig del i detta. Kollektivtrafikens andel av de totala resorna i Skåne ska öka.

 • Rusta upp och bygg ut Skånes cykelleder. Det ska vara lätt för människor
  att göra klimatsmarta val. Vi vill rusta upp och bygga ut cykellederna över
  hela Skåne och göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken.
 • Nej till höghastighetståg. Liberalerna vill prioritera vardagspendlingen
  framför höghastighetståg. Därför säger Liberalerna nej till att bygga
  höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö/Göteborg.
  Liberalerna menar att höghastighetstågen riskerar att tränga undan andra
  infrastruktursatsningar.
 • Rusta upp den befintliga järnvägen. Liberalerna vill hellre lägga
  de pengarna på att förbättra underhållet av den befintliga järnvägen
  och bygga ut den regionala trafiken. Liberalerna vill se dubbelspår på
  sträckorna Hässleholm-Kristianstad, Malmö-Svedala, Malmö-Trelleborg
  samt Helsingborg-Kristianstad.
 • Inför flexibel kollektivtrafik. Kollektivtrafiken behöver i högre
  utsträckning anpassa sig efter resenärerna. Vi vill införa en ny variant
  av kollektivtrafik i Skåne – en flexibel buss som inte följer någon förhand
  given linje. Istället kommer resenären kunna beställa sin resa via sin mobil
  eller dator.
 • Se över zonindelningen. Idag är det inte antalet kilometer som avgör
  priset på din biljett hos Skånetrafiken, utan själva zonindelningen. Därför
  vill vi skapa en mer rättvis zonindelning.
 • Bygg ut E6:an till sex filer. Den överbelastade E6:an från Trelleborg
  till Helsingborg är ett stort problem, med många olyckor och långa
  köer. Liberalerna vill att E6:an byggs ut till sexfilig motorväg i Skåne,
  från Trelleborg via Malmö till Helsingborg. Liberalerna vill även införa
  trafikavgifter för tung trafik på E6 samt införa hastighetsbegränsningar
  för lastbilstrafiken.
 • Ny fast förbindelse över Öresund. En ny förbindelse över Öresund är
  nödvändig för att förbättra Öresundsintegrationen.