Se alla

Förbättra akutsjukvården

 • Mer akutsjukvård i hemmet. Akutsjukvård i hemmet behöver utökas.
  Då kan många vårdplatser inne på sjukhusen frigöras.
 • Stöd vårdcentralerna. Sjukhusen ska stödja vårdcentralerna
  med specialistkompetens för att på så sätt minska belastningen
  akutmottagningarna. Det arbetssättet har prövats på flera olika håll med
  goda resultat och vi vill införa det på fler platser i Region Skåne.
 • Låt erfarna sjuksköterskor och fysioterapeuter remittera till röntgen.
  En erfaren sjuksköterska eller fysioterapeut ska få utökade befogenheter,
  till exempel rätt att remittera patienter till röntgen.
 • Förbättra sjukvårdsrådgivningen. För att avlasta akutmottagningarna
  måste väntetiderna till sjukvårdsrådgivningen minska och tillgängligheten
  öka. Sjukvårdsrådgivningen ska kunna boka tider vid vårdcentral.