Se alla

Liberalernas Skånes Årsmöte 2021

Måndag 22 mars 2021 17:00–20:00

Zoom

Då ett fysiskt årsmöte inte kommer att gå att genomföra 2021, men då behovet att mötas i förbundet ändå finns, har styrelsen valt att tidigarelägga Liberalerna Skånes årsmöte från tidigare beslutat datum. Vi ses därför digitalt den 22 mars.

När: Måndagen den 22 mars kl 17.00

Var: Zoom

Tidplan:
16.00 Registrering av ombud och åhörare öppnar i mötesplattformen Zoom
17:00 Förbundsårsmötet öppnar och förhandlingarna börjar enligt dagordning.

Varje lokal förening ska utse ett ombud för varje påbörjat tjugotal medlemmar för vilka stadgeenliga avgifter erlagts den 31 december föregående år. Som ombud kan endast medlem i Liberalerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i den förening medlemmen är ombud för. Observera att det är viktigt att föranmäla ombud, samt att alla ombud som loggar in ska göra det på en egen enhet och med sitt för- och efternamn. Görs inte detta kan länsförbundet inte garantera att personen kommer med i röstlängden.

Alla ombud behöver ha tillgång till minst en enhet (dator, alternativt smartphone elller surfplatta) samt en god internetuppkoppling.  Inloggning sker i Zoom (dator rekommenderas) OCH medlemsappen (smartphone eller surfplatta rekommenderas). Se till att ha laddat ner båda programmen och säkerställt att du kan aktivera och logga in i båda (mer info via länkarna). Vid voteringar kommer röstberättigade att se dessa i appen och kunna rösta på framlagda förslag. Det är bra att logga in i appen efter att mötet startat. Zoomlänken skickas ut dock ut i god tid, så se till att koppla upp senast 16:00.
Samtliga anmälda ombud har fått vidare instruktioner i ett mail.

Åhörare kan följa mötet via Facebook Live, på vår gruppsida Liberalerna Skåne (obs! endast medlemmar i förbundet!)