Se alla

Liberalerna Skånes Årsmöte 2023

Lördag 22 april 2023 14:00–16:00

Hotell St Jörgen, Malmö

I samband med vårt Skånemöte 2023 håller vi även årsmöte.

När: Lördagen den 22 april, ca kl 14:00.
Var: Hotell St Jörgen, Stora Nygatan 35 i centrala Malmö.

Registrering av ombud startar redan på fredagen när Skånemötet inleds och ska vara slutförd när mötet inleds. Föreningars ordförande uppmanas att anmäla sina ombud på förhand. Som ombud kan endast medlem i Liberalerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i den förening medlemmen är ombud för.

Kallelse har gått ut i separat mail till alla medlemmar samt via post till de som inte har en mail-adress registrerad i systemet den 20 februari.

Motioner ska skickas till skane@liberalerna.se senast den 11 mars.

Handlingar kommer att publiceras på denna sida senast den 7 april.

Valberedningen vill ha in intresseanmälningar och nomineringar till Landsmötesombud, skickas in via följande länk https://forms.gle/4tbPAQ1P4GjtgD4k8
För frågor och andra nomineringar kontakta valberedningen på valberedningen.skane@liberalerna.se

Sidan uppdateras löpande.