Se alla

En trygg förlossning för alla skånska kvinnor

Att föda barn ska vara ett positivt minne för livet. En trygg förlossning för kvinnor och barn kräver goda arbetsvillkor för personalen. Liberalerna vill att barnmorskorna på regionens förlossningsmottagningar ska få fler kollegor och en bättre arbetsmiljö. Liberalerna vill också att ett större fokus riktas mot förlossningsrelaterade hälsoproblem.

 • 100 extra utbildningsplatser. Staten har inte tagit sitt ansvar att se till så
  det finns tillräckligt med utbildningsplatser för att täcka behoven. Därför
  vill Liberalerna att Region Skåne köper 100 extra utbildningsplatser för
  barnmorskor under nästa mandatperiod.
 • Tydliga bemanningsmål – en födande, en barnmorska. Varje kvinna
  i aktiv fas av förlossningen ska ha en och samma barnmorska vid sin sida.
  Det ökar tryggheten för kvinnan, minskar risken för förlossningsskador
  och skapar en bättre arbetssituation för barnmorskan.
 • Sammanhållen vårdkedja. Att som kvinna ha samma team av
  barnmorskor genom graviditet, förlossning och eftervård skapar trygghet
  och kontinuitet. Detta teambaserade arbetssätt ska införas i Skåne.
 • Möjliggör rotationstjänstgöring. Med roterande tjänstgöring
  kan barnmorskor i öppenvården arbeta delar av sin arbetstid inom
  förlossningsvården. Detta ger variation i arbetet och gör att medarbetare
  får använda mer av sin breda kompetens vilket tillför förlossningsklinikerna
  värdefulla insikter.
 • Prioritera förlossningsrelaterade hälsoproblem. Vården av kvinnor
  som drabbas av förlossningsdepression och förlossningsskador måste bli
  bättre.
 • Stärk klimakterievården. Kunskapen om klimakteriebesvär och de
  svåra komplikationer de kan leda till för många kvinnor måste stärkas.
  Det krävs insatser för att öka kunskaperna i vårdcentralerna så att kvinnor
  kan mötas med rätt information och råd direkt i den nära vården.