Liberalerna i Skåne driver och genomför redan idag liberalt välgrundad politik, men länsförbundet tar nu initiativ till att tillsammans med Skånes kommunavdelningar påbörja ett brett arbete med att utveckla vår politik inför valrörelsen 2022. Vi ska vara ett relevant och aktuellt parti som kan svara på de avgörande frågor som ställs. Detta kommer vi att göra genom ett politikutvecklingsarbete där vi vill involvera alla partiets medlemmar och där partiet även lägger fokus på att lyssna på våra kommuninvånares synpunkter om vilka frågor som är viktiga.

Vi inleder arbetet med en gemensam kick-off under två dagar i samband med årsmötet 2020. Denna träff kallar vi Skånemötet 2020.

Vi sammanstrålar under eftermiddagen fredagen den 20 mars på Marina Plaza i Helsingborg och avslutar med Årsmöte 2020 på lördagseftermiddagen den 21 mars. Jag och övriga styrelsen hoppas att många prioriterar att närvara vid dessa dagar. Vi behöver samla kraft hos, samt bygga upp förtroende och tillit för, varandra. Och då behöver vi träffas, prata politik, skratta tillsammans och lära känna varandra bättre.