Förbundsstyrelsen för Liberalerna Skåne har valt att öppna upp den skånska partiledarvalprocessen för att ge alla medlemmar möjligheten att tillkännage sin uppfattning om vem man vill se som Liberalernas nästa partiledare, detta har skett genom ett skånskt rådgivande provval.

Målsättningen är att Skåne genom en öppen och transparent valprocess kan skicka en tydlig signal om vem vi skåningar önskar se som nästa partiledare.

Provvalsresultatet är rådgivande men styrelsens uppfattning är att provvalsresultatet bör tillmätas stor betydelse. Provvalet avslutades vid midnatt fredagen den 14 juni. Valdeltagandet uppgick till 44 procent, 915 giltiga röster har inkommit. Valdeltagandet är högre än i någon tidigare omröstning genomförd i Skåne. (Valdeltagandet när riksdagslistorna skulle sättas 2018 uppgick till 33 procent.)

Provvalsresultat för det rådgivande provvalet i Skåne

Resultat gällande vem Skåneliberalerna vill se som partiledare:

1:or (Procent – Röster)
Nyamko Sabuni: 69 % – 629
Erik Ullenhag: 28 % – 258
Johan Pehrson: 3 % – 28

Resultat gällande vem Skåneliberalerna vill se som partiledare i det fall huvudkandidaten inte längre är valbar:

2:or (Procent – Röster)
Johan Pehrson: 56 % – 518
Erik Ullenhag: 28 % – 254
Nyamko Sabuni:16 % – 143

Resultat gällande vem Skåneliberalerna vill se som partiledare i det fall huvudkandidaten samt dess ersättare inte längre är valbara:

3:or (Procent – Röster)
Erik Ullenhag: 44 % – 403
Johan Pehrson: 40 % – 369
Nyamko Sabuni: 16 % – 143

Ett högt valdeltagande och ett tydlig valresultat ligger till grund för att en enig förbundsstyrelse i Skåne föreslår Skånerådet att Liberalerna Skåne nominerar Nyamko Sabuni som ny partiledare för Liberalerna.

De 22 skånska landsmötesombuden har av styrelsen uppmanats att vid det extra landsmötet rösta på den kandidat som Skånerådet beslutar om ska utgöra Skånes partiledarkandidat.

Förbundsstyrelsen i Liberalerna Skåne