Även om uppdraget som nämndeman inte är ett politiskt uppdrag, väljs nämndemännen i kommun- och landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Nästa val sker 2019.

Vill du bli vald av Liberalerna i Skåne kan du anmäla ditt intresse här

Liberalerna i Skåne följer Domstolsverkets rekommendationen och arbetar aktivt med att se till så att nämndemännen avspeglar samhällets sammansättning.

En nämndeman ska bidra med sunt förnuft. Fackkunskapen finns i rätten. För att undvika jäv föreslår inte Liberalerna nämndemän som är utbildade till yrken som kan innebära att jävssituationer uppstår exempel på sådana yrken är jurister, poliser och socionomer.

Personer födda utanför Sverige och personer som yrkesverksamma/unga är i dagsläget underrepresenterade.

För mer information om nämndemannauppdraget läs på www.blinamndeman.se