Just nu finns vakanta platser som nämndeman.

Intresseanmälningar skickas till valberedningen.skane@liberalerna.se – senast söndagen den 17/1-2021.

Nämndeman i Förvaltningsrätten

Liberalerna söker nya nämndeman till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna har som främsta uppgift att lösa konflikter mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten handlägger skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, socialförsäkringsmål, mål rörande tvister mellan den enskilde och kommunen m.fl. Förvaltningsrätten fattar också beslut vid ansökning om omhändertagande av unga eller missbrukare.

Förvaltningsrättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta fall är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet. År 2020 beräknas cirka 50 000 mål, varav 24 000 mål om dröjsmålstalan, komma in till domstolen.

Läs mer om uppdraget som nämndeman på  http://www.blinamndeman.se