Vartannat år håller Liberalerna sitt Landsmöte, och inför detta träffas vi i Skåne för att diskutera landsmötesrelaterade frågor. Samtidigt håller vi Skåneråd*.

Vi ses i Kristianstad, söndagen den 27 oktober. Kaffe och smörgås finns från 9:30, då vi också startar ombudsregistrering. Vi räknar med att mötet pågår till ca 16:00.

Program och handlingar läggs ut på denna sida så snart de är klara.

 

Alla medlemmar är välkomna, men endast ombud har rösträtt i eventuella valärenden. Meddela gärna redan nu vilka 2 ombud din förening skickar till mötet, till skane@liberalerna.se

 

*Skånerådet är förbundets högsta organ mellan förbundsmötena. Skånerådet består av två ombud från varje lokalförening, två ledamöter från regiongruppen samt förbundsstyrelsen. Riksdagsledamöterna samt en representant vardera från de samverkande organisationerna skall adjungeras. Som ombud vid Skånerådet kan endast medlem i folkpartiet liberalerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i Folkpartiet Liberalerna.