Vartannat år håller Liberalerna sitt Landsmöte, denna gång den 15-17 november i Västerås. Inför Landsmötet träffas skånska liberaler för att diskutera en del av de motioner som är inlämnade. I år får vi samtidigt besök partisekreterare Juno Blom som kommer att tala om en Nationell strategi mot våld mot barn, så missa inte denna dag i Kristianstad!

Minilandsmötet inleder dagen. Vi delar in oss i utskott där fokus ligger på olika sakområden och vi resonerar om motioner som anses ha bäring på Skåne eller antas väcka debatt under Landsmötet. Alla medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna.

Skånerådet är förbundets högsta organ mellan förbundsmötena.  Då fattas beslut som Skånes 22 landsmötesombud tar med sig till Västerås. Alla medlemmar har rätt att närvara, men endast ombud har rösträtt. Varje lokalförening samt regiongruppen har rätt att utse två ombud, som jämte förbundsstyrelsen utgör Skånerådet. Som ombud kan endast medlem i Liberalerna tjänstgöra, och först efter det att tre månader gått sedan inträdet.

Ordförande för respektive lokalavdelning ombeds maila in namnen på de som är utsedda till avdelningens Skånerådsombud till skane@liberalerna.se.

Program

09:30 Ombudsregistrering inför eftermiddagens Skåneråd inleds – Kaffe/fralla serveras

10:00 Minilandsmötet drar igång, Länsförbundets ordförande Torkild Strandberg hälsar välkomna.

10:30 Seminariepass 1

Tillväxt och utveckling – Fullmäktigesalen

Ett tryggt Sverige – Rum 114

11.30 Seminariepass 2

I möjligheternas land kan vi klara klimatomställningen – Fullmäktigesalen

Allt börjar med en bra skola  – Rum 114

12.30 Lunch på Quality Grand Hotel

13:30 Partisekreterare Juno Blom talar om Nationell strategi mot våld mot barn

14.00 Seminariepass 3

Fokus barnrätt – Fullmäktigesalen

Hälsa och social trygghet – Rum 114

15.00 Paus

15:10 Skåneråd – Dagordning

(Observera att ombuden måste kunna vara på plats 15:10 när Skånerådet inleds.)