Vartannat år håller Liberalerna sitt Landsmöte, denna gång den 15-17 november i Västerås. På Landsmötet är alla medlemmar välkomna att närvara, mycket kommer att sändas via web och SVT Forum. I år har det inkommit cirka 400 motioner som ska behandlas.

Inför Landsmötet träffas skånska liberaler för att diskutera en del av de motioner som är inlämnade. Detta sker under ett Minilandsmöte, följt av ett Skåneråd. Läs mer om mötet här!