Vårens förbundsmöte för Liberalerna Skåne sköts upp på grund av omständigheter med risk för spridning av coronaviruset. Förbundsstyrelsen i Skåne kallar med hänvisning till detta på nytt till årsmöte 2020. Detta möte blir unikt – det första som kommer att hållas digitalt i Skåneförbundet.

När: Lördagen den 26 september kl 13.00

Var: Zoom (Mötesdetaljer har mailats till samtliga medlemmar.)

Tidplan:
12.00 Registrering av ombud och åhörare öppnar i mötesplattformen Zoom
13:00 Förbundsårsmötet öppnar och förhandlingarna börjar enligt dagordning
14.00 Partiledare Nyamko Sabuni talar (mötet ajouneras)

Varje lokal förening ska utse ett ombud för varje påbörjat tjugotal medlemmar för vilka stadgeenliga avgifter erlagts den 31 december föregående år. Som ombud kan endast medlem i Liberalerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i den förening medlemmen är ombud för.

Alla ombud behöver ha tillgång till en enhet (dator, alternativt smartphone elller surfplatta) samt en god internetuppkoppling. Åhörare kommer också att koppla upp sig till mötet, men utan rösträtt. Du som inte är ombud behöver anmäla dig till förbundsårsmötet, senast klockan 12.00 fredagen den 25 september i detta formulär. Du som är ombud behöver inte anmäla dig, det gör respektive förenings ordförande. Är du osäker så säkerställ gärna med din ordförande så att du är anmäld. 

Handlingar har mailats ut till alla medlemmar, och går att läsa här: