I år håller vi Årsmöte 2020 i samband med Skånemötet 2020.
Man kan närvara vid endast årsmötet utan att på förhand anmäla sitt deltagande.

Rösträtt har av lokalföreningarna valda ombud. För att vara aktuell som ombud måste man varit medlem mer än 3 månader. Antal ombud från respektive kommunförening baseras på antal medlemmar den 31 dec 2019. Föreningens årsmöte ska ha beslutat om vem som ska agera ombud vid länsförbundets årsmöte.

Motioner som önskas behandlas under årsmötet ska inkomma till skane@liberalerna.se senast den 9 februari 2020.

Årsmöteshandlingar, inklusive motioner och motionssvar, finns tillgängliga på hemsidan senast den 6 mars 2020. Om du är ombud och inte har möjlighet att ta del av handlingarna via hemsidan kontaktar du kansliet så skickas de hem till dig via brev. Kansliet nås på telnr 040-33 08 70.

Vi kommer inleda registreringen för ombud till årsmötet redan på fredagen, i samband med registrering/incheckning till Skånemötet. Ombudsregistrering till årsmötet måste vara genomförd innan mötet startar kl 14:00.

Vi ses i Helsingborg!