Se alla

Liberalerna i Skånes Årsmöte 2016 har hållits

Nytt i styrelse & utmaning till socialdemokraterna

Måndag 14 mars 2016

Liberalerna i Skåne höll sitt årsmöte den 13 mars 2016. Med över 100 ombud från våra kommunföreningar på plats, tillsammans med övriga intresserade skånska liberaler, blev det en givande eftermiddag i Lund.
Daniel Forslund

Årsmötestalare Daniel Forslund, innovationslandstingsråd från Stockholms län, inledde mötet med att berätta om hur innovation och vision kan omvandlas till aktiv, liberal digitaliseringspolitik. Därefter fortsatte de politiska diskussionerna under dagordningens gång, med många inkomna motioner från medlemmarna och många förtroendevalda på plats för att svara på frågor.

Valberedningens förslag till uppdragsposter för året röstades genomgående igenom och länsförbundet fick därmed en ny 1:e vice ordförande i Cristina Glad, samt 2:e vice ordförande i Malin Henriksson. Du hittar hela förbundsstyrelsen här.

Som årsmötesuttalande beslutades att partiet ska utmana Socialdemokraterna på debatter runt om i Skåne kring vilka reformer som krävs för att fler människor ska få möjlighet till egen försörjning och hur den svenska välfärdsstaten bäst värnas. Läs uttalandet i sin helhet här.

Mötesordförande Mats Persson och styrelsen, under ordförande Christer Nylander, tackar för ett bra möte och känner stolthet inför alla engagerade skånska liberaler vi har i förbundet.Liberalerna i Skåne årsmöte