Liberalerna är Alliansens gröna röst

– Vi har en omfattande och genomtänkt miljöpolitik som vi vill göra till verklighet efter valet. Som region har vi stora möjligheter att påverka och minska det ekologiska fotavtrycket som vi människor lämnar efter oss, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

Kraftigt utbyggd kollektivtrafik
Ska fler pendlare i Skåne byta över från bilen till tåget måste kollektivtrafiken fungera. Så ser det tyvärr inte ut idag. De senaste åren har det rått närmast kaos i den skånska tågtrafiken. Förseningar och inställda tåg tillhör vardagen. Det är inte långsiktigt hållbart. Liberalerna avsätter en stor del av budgeten för att kunna förbättra underhållet av den befintliga järnvägen och bygga ut den regionala tågtrafiken:

– Vi föreslår dubbelspår på sträckorna Malmö-Svedala, Hässleholm-Kristianstad, Malmö-Trelleborg och Helsingborg-Kristianstad. På så sätt kan vi bygga bort den kapacitetsbrist som idag råder på de högtrafikerade pendlingssträckorna, fortsätter Gilbert Tribo.

– Vi vill även få till stånd en ny förbindelse över Öresund. Det är helt nödvändigt att vi redan nu börjar ta höjd för en kraftigt ökad godstrafik när Fehmarn Bält-förbindelsen står färdig. Risken är annars stor att godset leds via lastbilar ut på en redan överbelastad E6, menar Louise Eklund, ordförande för Gröna Liberaler Syd och förstanamn på regionlistan för Liberalerna i Malmö.

Rent hav, rena stränder
Liberalerna vill under nästa mandatperiod se ett större fokus i Regionen på Skånes kuststräcka:

– Vi har sedan länge drivit att Region Skåne ska vara en samlande kraft när det gäller att motverka stranderosion. Stora delar av Skånes kust riskerar att spolas bort av havet. Här behöver vi ligga i framkant och jobba proaktivt, säger Gilbert Tribo.

Liberalerna vill även att Skåne ska vara en aktiv part i arbetet för ett rent Östersjön: satsa på forskning om hur miljön i södra Östersjön och Hanöbukten kan förbättras och öka takten i arbetet med att få bort föroreningarna.

– Vi är många i Skåne som oroas över miljöns och Östersjöns tillstånd. Denna oro måste omsättas i politisk vilja att förändra. Det är det Liberalerna i Region Skåne nu gör. Med vårt valmanifest för Skåne visar vi att vi är Alliansens gröna röst. För de personer som sätter miljö- och klimatfrågan högst och som vill rösta på ett Alliansparti finns det bara ett alternativ. Det säger ju även Naturskyddsföreningen när de rankar partiernas miljöpolitik, avslutar Louise Eklund (L).

För mer information:

Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne: 076-887 03 07

Louise Eklund, regionkandidat för Liberalerna Malmö: 0702-314 319

 

Läs mer genom att klicka på bilderna nedan!