Vår ledamotspost i Helsingborgs Övervakningsnämnd är vakant.

Övervakningsnämnden fattar bland annat beslut om personer som har dömts till skyddstillsyn eller som är villkorligt frigivna från fängelse. Nämnden sammanträder en gång i veckan, ersättare finns.

En ledamot ska bidra med sunt förnuft. De som är utsedda till ordförande i nämnden är eller har varit domare och sitter på fackkunskap. För att undvika jäv föreslår inte Liberalerna nämndemän som är utbildade till yrken som kan innebära att jävssituationer uppstår, exempel på sådana yrken är jurister och poliser.

Du ska föregå med gott exempel, och inte själv vara satt i konkurs eller ha andra allvarligare förseelser i brottsregistret. Utdrag från brottsregistret kommer att göras innan du får börja tjänstgöra.

 

Anmäl ditt intresse till skane@liberalerna.se. Ange dina personuppgifter och varför du skulle passa bra för uppdraget.