Ett årsmöte som fokuserar på valet och hur vi vinner det! Vi ses i Rådhus Skåne, Kristianstad sista helgen i april.

Årsmötet regleras av våra stadgar och alla medlemmar hälsas välkomna. Däremot är det endast valda ombud som har rösträtt. För att kunna tjänstgöra som ombud måste medlemmen ha varit medlem i mer än 3 månader. Antal ombud från respektive kommunförening baseras på antal medlemmar den sista december 2017.

Kommunföreningens årsmöte ska ha beslutat om vem som ska agera ombud vid länsförbundets årsmöte om så inte skett fattar kommunföreningens styrelse beslutet. Frågor om vem som är ombud för kommunföreningen svarar respektive kommunföreningsordförande på.  Anmäl gärna namn på utvalda ombud till skane@liberalerna.se Samtliga möteshandlingar kommer att tryckas upp till ombuden och finns för utdelningen vid mötet.

Vi ses i Kristianstad!